12. národní vzdělávací kongres Optometrie - optika 2017

Ve dnech 23. - 24. září 2017 se bude konat v Olomouci

12. národní vzdělávací kongres Společenstva očních optiků a optometristů:Optometrie - optika 2017.

Studenti oboru Optika a optometrie hradí snížený poplatek. Registrace je možná do 31. 8. 2017 na webových stránkách SČOO.

Bližší informace viz příloha.