Nabídka volitelných předmětů SIPZ – zimní semestr AR 17/18

Rozvoj komunikačních dovedností

Komunikační dovednosti jsou nezbytným předpokladem dalšího rozvoje osobnosti studenta. Cílem tohoto předmětu je naučit studenty základům interpersonální pracovní a sociální komunikace a osvojení komunikačních návyků (interaktivní formou), které budou moci využívat ve své odborné praxi i v běžném životě. Studenti získají základní znalosti o mezilidské komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů, pravidlech efektivní komunikace. 
 
Matematika: základy kalkulu

Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné reálné proměnné. Je určen zejména pro studenty magisterských oborů na FBMI ČVUT, kteří absolvovali zdravotnický bakalářský obor a chybí jim základy z vysokoškolské matematiky.