Přihlášky ATHENS listopad 2017 - deadline 27.09.2017 do 11:00

Harmonogram pro listopad 2017

(všeobecné informace, seznam kurzů)

Termín akce:  11. – 18.11.2017 (u některých kurzů již 11.11.2017 dopoledne)
Termín kurzů: 13. – 17.11.2017

Důležité:

 • Programu ATHENS se lze zúčastnit (tzn. vyjet) pouze jednou!!! – pokud jste se programu v minulosti již zúčastnili (vyjeli jste), nemůžete se do programu znovu přihlásit; pokud jste podali přihlášku a nebyli jste vybráni a programu jste se tedy nezúčastnili, můžete se hlásit znovu.
 • Veškeré dotazy týkající se programu ATHENS směřujte prosím na Ing. Janu Dudkovou.
 • Do přihlášky uvádějte své jméno, příjmení a další údaje bez české diakritiky, vybírejte minimálně 2-3 kurzy!!!

Čtěte ještě před vyplňováním přihlášky:

 • Choice 1-x – pište jen kurzy, kterých se chcete zúčastnit, i kdyby na vás vyšel poslední z nich
 • Supervisor – pište vašeho studijního nebo vědeckovýzkumného proděkana a jeho e-mail
 • Year of study – ročník studia (sčítá se Bc.+Mgr.+Ph.D.)
 • Area of study – pište obor studia
 • Department – pište název fakulty/ústavu, který studujete
 • Telefon – vyplňujte
 • Passport/identity card  – stačí číslo studentské karty
 • Student identity card number – osobní číslo
 • Člověk nikdy neví, doporučuji proto vypsat i adresu a telefon rodičů.

Přihlášení:                               

 1. Přihláška (po přesměrování na příslušnou webovou stránku srolujte ke konci stránky a použijte zelené okno – APPLY FOR THE NOVEMBER SESSION).
 2. Elektronickou formu přihlášky odešlete elektronicky do centrály v Paříži (splněno řádným vyplněním, dokončením přihlašovacího procesu a vytištěním přihlášky).              
 3. Vytištěnou přihlášku – 1. a 2. stránku podepsanou na obou stranách studentem včetně data odevzdejte v úředních hodinách následovně:
FBMI Ing. Lucie Kulhánková místnost: B-506, FBMI do 27.09.2017 do 11:00

 

Další harmonogram

 • 02.10.2017 – výsledky výběrového řízení na ČVUT (výběr provádí fakulty a ústavy ČVUT) – 1. výběrové kolo
 • 13.10.2017– výsledky výběrového řízení v rámci celého programu ATHENS (výběr provádí centrála v Paříži) – 2. výběrové kolo
 • od 16.10. do 27.10.2017 – můžete podepsat finanční dohodu. Finanční dohodu předem sami vyplníte (jako číslo smlouvy uveďte své pořadové číslo v tabulce výsledků a vyplňte všechna žlutá pole). Dva řádně vyplněné originály přineste Ing. Janě Dudkové, RČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, budova A, 8. patro, místnost A-802/801a. Spolu s finanční dohodou je nutné dodat i jízdní doklad (letenku, jízdenku), bez něho nebude finanční dohoda přijata!!!
 • Jeden výtisk Finanční dohody si po podpisu panem prorektorem vyzvednete opět v místnosti A-802/801a dle dohody a s ním si pak zajdete na pokladnu rektorátu ČVUT. 
 • Vyzvednutí příspěvku v pokladně rektorátu ČVUT v pokladních hodinách ve dnech 23.10. – 03.11.2017. Pokladní paní Dagmar Pípová, tel. 224 353 418 (Po-Čt 8:00-11:00, 13:00-15:00, Pá 8:00-11:00) – RČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, budova B, 7. patro, místnost B-732.
 • Důležité: účast na „European Dimension Programme“ je povinná a je součástí jednotlivých kurzů. Řiďte se tedy pokyny přijímajících univerzit, které Vám budou v případě přijetí z Paříže zaslány. „Starting time“ v nich uvedený je povinný (nelze akceptovat pozdní nástup na akci či dřívější odjezd)!!!
 • Do 14 dnů po ukončení kurzu musíte předat kopii certifikátu o absolvování kurzu Ing. Janě Dudkové (osobně nebo scan na jana.dudkova@cvut.cz) a vyplnit zprávu z pobytu, kterou je třeba zaslat emailem na jana.dudkova@cvut.cz.
 • Za účast na kurzu ATHENS nejsou na ČVUT přidělovány kredity.

Poznámky:

 1. Důkladně vyberte kurz, ať nejste zklamáni – projďete si zprávy Vašich kolegů, kde jsou informace o samotných kurzech, ubytování, dopravě, finančních nákladech…….
 2. Podle pokynu z centrály v Paříži uveďte minimálně 2-3 zvolené kurzy řazené podle vašich priorit. Pokud by byl první kurz obsazen, budete přeřazeni do další volby. Uvádějte ale opravdu kurzy, o které máte zájem!!! Pokud uvedete pouze 1 kurz, podstupujete riziko vyřazení v případě přeplněnosti kurzu!!!
 3. Finanční podpora v poměrné výši jízdného a cca 60% předpokládaných pobytových nákladů je zajištěna pro všechny vybrané studenty (především 4. a vyšších ročníků).
 4. Výběr z přihlášených uchazečů provádí pedagogičtí proděkané jednotlivých fakult (bude zohledněn prospěch, počet uskutečněných zahraničních výjezdů apod.), ne rektorát ČVUT.