Sociální stipendium v akademickém roce 2017/2018

Studenti, kteří pobírají přídavek na dítě a příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok  nepřevýšil 1,5 násobek životního minima rodiny mohou na studijním oddělení žádat pro akademický rok 2017/2018 o sociální stipendium a to nejpozději do 23. 11. 2017!

         Formulář žádosti je k dispozici na studijním oddělení nebo na http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/formulare

         Povinnou přílohou k žádosti je originál, nebo ověřená kopie písemného potvrzení, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok nepřevýšil součin částky a koeficientu 1,5 životního minima rodiny, vydané po 1. 10. 2017 českým úřadem státní sociální podpory, který přídavek na dítě přiznal.