Pozvánka na kurz „Možnosti využití robotiky v rehabilitaci“

 Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT pořádá

kurz „Možnosti využití robotiky v rehabilitaci“ 22. září od 9,30 do 17 hod. (přednáškový sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2).

Kurz je určen lékařům všech specializací a odborníkům v nelékařských zdravotnických oborech.

Akce je garantována Českou lékařskou komorou pod číslem 47887 číslo akreditace 0004/16/2006 (ohodnocena 6 kredity).

Více informací naleznete v přiloženém souboru.