Pozvánka na Pracovní den Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování

 Zveme vás na Pracovní den Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování se zaměřením na vybraná řešení zdravotních důsledků na obyvatelstvo při teroristickém ohrožení určený pro odborníky v oboru ochrana obyvatelstva, v medicíně katastrof, v urgentní medicíně a v organizacích jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.
Pracovní den se koná 6. října 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.
Akce je garantována Českou lékařskou komorou pod číslem (ohodnocena 4 kredity).
Bližší informace viz přiložená pozvánka.