Pozvání na konferenci eHealth Days 2014

Dovolujeme si vás informovat o pokračování tradiční konference eHealth Day, která je pořádaná Národním telemedicínským centrem ve spolupráci s Nakladatelstvím Sdělovací technika. Tato konference se koná 18. 2. 2014 v kongresovém sále IKEM v Praze. Letos se mimo jiné uskuteční také první akademická sekce pro všechny tuzemské subjekty, které rozvíjejí na akademické půdě své aktivity na poli eHealth, telemedicíny a asistivních technologií. Více informací viz soubory níže.

Letošní konference Národního telemedicínského centra se účastní také Fakulta biomedicínského inženýrství. Téma je technické i klinické: hubnutí a telemedicína. Na projektu se podílí Bc. Veronika Podobová z FBMI ČVUT a Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. za Centrum eHealth a telemedicíny 1. lékařské fakulty UK. I toto centrum sídlí u nás na Kladně. Jak zhubnout radí odborníci pacientům ve spolupráci s poliklinikami společnosti Agel, a to s Poliklinikou Dopravního zdravotnictví Česká Třebová a Nemocnicí Praha Italská. Monitoring hubnutí je přes aplikace WhatsApp, Facebook a portál Nadváha, přes které mohou pacienti konzultovat diety a pohybovou aktivitu. U vybraných pacientů je přes internet monitorována i hmotnost a pohybová aktivita. Nejen dieta Středaform, ale komplexní telemedicínské poradenství pomohlo zhubnout již několika stovkám pacientů. Zdraví, zdravá výživa a technika jdou ruku v ruce. Videozáznam příspěvku:
http://nadvaha.cz/univerzity/FBMI/konference-eHealth-Days-2014