Etická komise

  • Složení komise je k dispozici zde
  • Pokyny pro řešitele  zde
  • Žádost o projednání   zde
  • Sylabus výzkumného projektu  zde
  • Informovaný souhlas  zde
  • Životopis  zde