Akademický senát FBMI

Akademický senát FBMI (AS FBMI) je samosprávným zastupitelským orgánem Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Akademický senát FBMI má 9 členů, z nichž 6 tvoří akademičtí pracovníci a 3 studenti fakulty. Funkční období senátu je tříleté. Současné funkční období senátu je 2017 - 2020.

Hromadná adresa na všechny senátory: senat@fbmi.cvut.cz

Termíny zasedání AS FBMI v roce 2018

Termíny zasedání pro příští období jsou následující: 3.4.2018

Nadcházející zasedání

Nadcházející zasedání vproběhne v termínu 3.4.2018 ve 13.30h. Místo zasedání FBMI Kasárna.

Program a podkladové materiály pro hlasování (včetně elektronických) naleznete ve fakultním intranetu (zde)

 

Seznam členů AS FBMI

 

Zaměstnanecká komora
  • MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA - místopředseda
  • Ing. Jan Kašpar - předseda
  • Ing. Jan Kauler, Ph.D.
  • Mgr. Monika Kimličková
  • Ing. Jan Mužík, Ph.D.
  • Ing. David Vrba, Ph.D.
Studentská komora
  • Mgr. Pavel Böhm 
  • Bc. Tomáš Pokorný - místopředseda student
  • Sochrová Magdaléna

 

Zápisy ze zasedání AS FBMI

 

Zápisy ze zasedání AS FBMI období 2017 - 2020

 

Zápisy ze zasedání AS FBMI období 2014 - 2017 Zápisy ze zasedání AS FBMI období 2011 - 2014