Medaile FBMI - přehled udělených medailí

27. 5. 2010 – 5. Výroční založení fakulty

Ing. Zbyněk Frolík - LINET

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - rektor ČVUT

Ing. Dan Jiránek - primátor města Kladno

Prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. - FBMI

MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA - FBMI

Prof. ing. František Vejražka, CSc. - prorektor  ČVUT

Doc. Ing. Václav Vinš, CSc. - MŠMT ČR

Prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. - FBMI

Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. - bývalý rektor ČVUT

14. 3. 2011 – významné životní jubileum

Prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. - FBMI

19. 11. 2012 - za přínos k rozvoji Fakulty biomedicínského inženýrství

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. - FBMI

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. - FBMI

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. - FBMI

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. - FBMI

12. 12. 2012 - za přínos k rozvoji Fakulty biomedicínského inženýrství

Helena Fujanová - FBMI

18. 5. 2016 – za významný přínos ke vzdělávání studentů ČVUT FBMI

Ing. Josef Hendrych, MBA

Ing. Jiří Halaška, Ph.D.

2. 6. 2016 – za osobní přínos k rozvoji fakulty

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

19. 10. 2016 – za osobní přínos k rozvoji Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.