Pamětní list FBMI

18. 5. 2016 - za významný přínos k praktickému vzdělávání studentů ČVUT FBMI

MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D.

18. 5. 2016 - za významný přínos k rozvoji studia na ČVUT FBMI

kpt. Ing. René Mildorf