Řídicí a správní orgány

V čele fakulty stojí děkan, který ji řídí a odpovídá za její činnost. Děkana zastupují ve stanovených úsecích činnosti fakulty proděkani a tajemník fakulty.
Samosprávnými akademickými orgány FBMI jsou Akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise.

Děkan

prof. MUDr. Ivan Dylevský,DrSc.
e-mail: ivan.dylevsky@fbmi.cvut.cz, tel. 224 359 939

úřední hodiny: úterý 9-11, čtvrtek 9-11

Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
e-mail: rosina@fbmi.cvut.cz, tel. 224 359 739

Proděkan pro vědeckou činnost a postgraduální studenty

Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
e-mail: smrcka@fbmi.cvut.cz, tel. 224 358 425

úřední hodiny kdykoliv po dohodě podle potřeby na Albertově, Studničkova 7

Proděkan pro studium a pedagogickou činnost

Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
e-mail: zdenek.hon@fbmi.cvut.cz, tel. 224 359 899

Proděkan pro zahraniční styky a PR

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
e-mail: roubik@fbmi.cvut.cz, tel. 224 358 498

Tajemník

Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.
e-mail: pluhajar@fbmi.cvut.cz, tel. 224 358 418

 

Akademický senát FBMI

Zaměstnanecká část

 • Ing. Jan Kašpar - předseda AS FBMI
 • MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA - místopředseda AS FBMI
 • Ing. Jan Kauler, Ph.D.
 • Mgr. Monika Kimličková
 • Ing. Jan Mužík, Ph.D.
 • doc. Ing. David Vrba, Ph.D.

Studentská část

 • Magdaléna Sochrová
 • Mgr. Pavel Böhm
 • Bc. Tomáš Pokorný - místopředseda AS FBMI

Vědecká rada FBMI

Termíny zasedání v roce 2017 (zasedání jsou veřejná): 31. 5. 2017, 7. 11. 2017

Předseda:
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

Interní členové VR FBMI

 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
 • prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
 • prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.
 • doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
 • prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr.h.c.
 • prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.
 • doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., FEBO, MBA, LL.A, DBA, FAOG
 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA
 • doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.
 • Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.
 • prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
 • doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
 • doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

Externí členové VR FBMI

 • MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D.
 • Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
 • doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
 • doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
 • plk. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.
 • prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
 • prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.
 • doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
 • prof. Ing. Aleš Richter, CSc.
 • genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
 • doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
 • doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • prof. Ing. Jiří Jan, CSc.

Grémium děkana FBMI

 • prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
 • doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
 • Ing. Jan Kašpar
 • prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr.h.c.
 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA
 • Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
 • Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
 • doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
 • Bc. Tomáš Pokorný(zástupce studentů)

Kolegium děkana FBMI

 • prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
 • Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.
 • Ing. Jan Kašpar

Etická komise FBMI - veškeré další informace jsou k dispozici zde

 • Mgr. Martina Šliková - Dingová - předsedkyně
 • RNDr. Taťana Jarošíková, CSc. - člen
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. - člen
 • Ing. Petr Kudrna, Ph.D. - člen

Disciplinární komise FBMI

 • doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. - předseda
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA - člen
 • Ing. Jan Štrobl - člen
 • Ing. Václava Piorecká - člen
 • Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. - náhradní člen
 • Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. - náhradní člen
 • Bc. Tomáš Pokorný - náhradní člen
 • Ing. Václav Ort - náhradní člen
 •