Úřední deska

Ceník za pronájem sálů, učeben a techniky - platí pro objednávky od 2. 1. 2012
Seznam studijních programů a oborů na ČVUT FBMI - 1. 9. 2016

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský technik (BMT) v anglickém jazyce (Biomedical Technician) - zde.