Rozvojové projekty mladých týmů

Na základě směrnice MŠMT a upřesnění rektorátu ČVUT pro vyhlášení a organizaci soutěže o podporu rozvojových projektů mladých týmů (RPMT) v rámci Institucionálního plánu 2014 vyhlašuje děkan ČVUT FBMI soutěž o podporu rozvojových projektů mladých týmů pro rok 2014, která je určena zejména pro mladé akademické pracovníky a studenty především doktorského studijního programu a jejím cílem je podpora rozvoje vzdělávací činnosti v roce 2014 v těchto tematických okruzích: A Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole B Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů C Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti Více informací naleznete ve Směrnici děkana v přiloženém souboru.