Katedra biomedicínské informatiky

Katedra biomedicínské informatiky garantuje obor Biomedicínská informatika (nově akreditovaný, otevřen od ak. roku 2010/2011)

Vedoucí katedry:

doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D., e-mail: szabo@fbmi.cvut.cz, tel: 224 358 487

Zástupce vedoucího katedry:

Ing. Jan Kauler, Ph.D., e-mail: kauler@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 358 491

Tajemník katedry:

Mgr. Radim Krupička, Ph.D., e-mail: krupicka@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 358 401

Pracovník odpovědný za komunikaci se studenty při odhalování plagiátů (systém THESES.CZ):

doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. - Bc obor Biomedicínská informatika

 

Sekretariát katedry:

Ing. Lucie Kulhánková, e-mail: kulhankova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 358 493

 

Docenti:

doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.
doc. Ing. Zoltán Szabó. Ph.D.

 

Odborní asistenti/asistenti katedry:

Ing. Pavel Beránek

 

Doktorandi

Ing. Václav Čejka, email: vaclav.cejka@fbmi.cvut.cz
Ing. Tomáš Hrůza, email: tomas.hruza@fbmi.cvut.cz, tel.:+420 224 355 048
Dipl. Ing. Christiane Malá, email: malachri@fbmi.cvut.cz
Ing. Petr Šmíd, email: petr.smid@fbmi.cvut.cz
Ing. Jan Tesař, email: jan.tesar@fbmi.cvut.cz, tel.: +420 224 355 048

 

Absolventi phd. studia:

Ing. Michel Kana, Ph.D.
Mgr. Radim Krupička, Ph.D.
Ing. Petr Hošek, Ph.D.

 

Externí spolupracovníci:

Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc.
Mgr. Drahomíra Dvořáková
Mgr. Kateřina Hajduková
Ing. Michel Kana, Ph.D.
PhDr. ThDr. Radek Mezulánik, Ph.D. - email: ramez@volny.cz
doc. Ing. Jan Münz, CSc.
Mgr. Marian Novotný, Ph.D.

 

Laboratoře

Vědecko-výzkumná činnost katedry

Informační a databázové systémy
Biomedicínské zpracování signálu
Modelování a simulace fyziologických procesů
Zpracování obrazu
Metody rozpoznávání a umělá inteligence
Kódování a šifrování medicínských dat
Robotické systémy pro medicínu

Akreditovaný studijní obor:

Biomedicínská informatika v rámci studijního programu Biomedicínská a klinická technika - tříletý bakalářský studijní program
 

Předměty:

KBI zajišťuje především výuku informatických předmětů pro bakalářský a magisterský studium různých oborů na ČVUT FBMI, mezi které patří:
Výuka objektového programování, Informační systémy ve zdravotnictví, Modelování a simulace, Robotika v lékařství a další (seznam všech garantovaných předmětů).

 

Řešené výzkumné projekty katedry.

Získané granty katedry:

Evropské projekty

 • 2012-2014  Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných událostí, Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) č. CZ.1.07/2.4.00/31.0224 (KA03)  - Hlavní řešitel: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. - Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 • 2012 (1.4.- 31.12.2012)  Projekt s názvem „GaitBase –  Interdisciplinární projekt k zjednodušení správy dat analýzy chůze u dětí s neuromuskulárním onemocněním“ v rámci programu AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, Číslo projektu: 63p5 
 • 2010 - 2013  Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) s názvem Rozvoj oboru Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně č. CZ.1.07/2.2.00/15.0416 - Projekt je zaměřen na rozvoj nového oboru Biomedicínská informatika (BMI) na Fakultě biomedicínského inženýrství (FBMI ČVUT) v Kladně.
  Hlavní řešitel: doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
 • 2006 - 2008  Inovace bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika (BMKT) s cílem zvýšit míru uplatnění absolventu na trhu práce, Projekt Evropského sociálního fondu (ESF) č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0208
 
Národní granty
 • 2016 - 2020 Analýza pohybových poruch pro studium mechanismů postižení u extrapyramidových onemocnění pomocí „motion capture“ kamerových systémů, AZV ČR č. 16-28119A
 • 2016 Systém pro správu, zobrazení a ukládání velkoobjemových dat z lékařských vyšetření na datové úložiště, CESNET 559/2015
 • 2013 - 2015 Analýza bradykineze a poruch řeči u Parkinsonovy nemoci, IGA MZ grant číslo NT14181-3/2013 
 • 2013 - 2015 Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě, IGA MZ grant číslo NT13705-4/2012 - řešitel projektu: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. - Univerzita Karlov, spoluřešitel projektu na FBMI: doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
 • 2011 – Vytvoření nových úloh pro praktickou výuku zpracování obrazových dat, Projekt FR VŠ č.726/G1/2011
 • 2010 – Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství, Projekt FR VŠ č. 2079/F3a/2010
 • 2007 – Projekt FR VŠ č. 2441/F1filip/2007 „Inovace předmětu Základy snímání, digitalizace a zpracování lékařských obrazových dat“
 • 2006 – Projekt FR VŠ č. 3370/F1/2006 „Inovace předmětu Internet a zdravotnická informatika“
 • 2006 – Připojení laboratoře magnetické rezonance k Nemocničnímu informačnímu systému pro výukové a vzdělávací účely, projekt CESNET
 • 2006 – Biologické a lékařské signály, Grantový projekt FR VŠ č. 3367/F3/2006
 • 2006 – Laboratoř zobrazovacích systémů v lékařství, Grantový projekt FR VŠ č. 2223/A/2006
 • 2006 – Zvýšení pedagogických kompetencí mladých pedagogů pro interdisciplinární obor biomedicínské inženýrství, Grantový projekt FR VŠ č. 3271/B/2006
 • 2005 - 2011 Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II - MSM684077012
 

Vnitřní granty ČVUT

 • 2016 Inovace a restrukturalizace skupiny předmětů týkajících se Informačních systému ve zdravotnictví, RPAPS - řešitel: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph
 • 2016 Bezpečnost zdravotnických informačních systémů a elektronického zdravotního záznamu zejména z hlediska zabezpečeného přístupu k těmto informacím, SGS16/117/OHK4/1T/17
 • 2015 Vybudování laboratoře pro možnost simulovaných cvičných útoků v oblasti IT bezpečnosti a inovace části předmětu 17PBIBPD - Bezpečnost přenosu a zpracování dat - RPAPS - řešitel: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D
 • 2015 Inovace stávajících úloh v předmětu Expertní systémy a umělá inteligence pro medicínu - RPAPS - řešitel: Ing. Jan Tesař
 • 2015 Zpracování a analýza pohybů pacientů s Parkinsonovu nemocí, SGS15/115/OHK4/1T/17
 • 2014 Vytvoření nových úloh a inovace stávajících pro cvičení k předmětu Biologické signály - RPMT - řešitel: Ing. Vojtěch Kaláb
 • 2014 Tvorba prototypu robotické paže pomocí 3D tiskárny - RPMT - řešitel: Ing. Daniela Müllerová
 • 2012 - 2014  Využití umělé inteligence v analýze a modelování pohybu dolních končetin -  SGS12/206/OHK4/3T/17 - projekt zaměřený na vytvoření prediktivního modelu pohybu dolních končetin. Tento prediktivní model vytvořený pomocí metod umělé inteligence bude zaměřen na identifikaci rizika pádů subjektu a jejich včasnému zabránění. Využití modelů dolních končetin vzrůstá nejen v rehabilitaci dolních končetin a protetice při hledání chůzových vzorů, které slouží jako základ pro řízený pohyb končetinami. Hlavní řešitel: Mgr. Slávka Vítečková
 • 2011 Vytvoření nových úloh pro praktickou výuku zpracování obrazových dat, Projekt FRVŠ č. 726/G1/2011 (2011)
 • 2010 - 2012 Komplexní informační systém pro funkční vyšetření rizika pádů pacientů ve vyšším věku, Projekt SGS ČVUT, SGS10/305/OHK4/3T/17,
 • 2009 Kvantifikace činnosti autonomního nervového systému při řízení kardiovaskulární soustavy - CTU0805117
 • 2008 Měření a analýza pohybu ruky u parkinsoniků. IGS ČVUT (2008). Projekt č. CTU CTU0805217 
 • 2008 Vyhodnocení polohy hlavy a souvisejících parametrů v neurologii - CTU0805117
 • 2006 – YBERC 2006 - Young Biomedical Engineers and Researchers Conference, Interního grant ČVUT, č. CTU0617317