Katedra biomedicínské techniky

 

Katedra biomedicínské techniky je synonymem pro špičkové pracoviště zabývající se lékařskou technikou. V centru našeho zájmu je biomedicínské inženýrství – tedy obor, který si naše fakulta zvolila do svého názvu. V tomto oboru garantujeme bakalářský i magisterský studijní obor a jsme i školícím pracovištěm v doktorském studiu. Výzkumné týmy na katedře se zabývají obory v oblasti umělé plicní ventilace, aplikacemi biomedicínské techniky v neurologii, mapováním bioelektromagnetické aktivity srdce, mikrovlnou hypertermií, analýzou signálu, zobrazovacími metodami atd. Na katedře působí i skupina zaměřená na ekonomiku a management zdravotnictví, zejména ve vazbě na zdravotnické prostředky.

Jako základní podmínku kvalitní výuky i výzkumu vidíme silné zapojení do mezinárodní spolupráce. Vedle řady smluv o výměně studentů v programu Erasmus (všichni naši studenti mohou vyjet na jeden nebo dva semestry do zahraničí a řada zahraničních studentů přijíždí naopak k nám) nabízíme výuku všech našich studijních programů také v angličtině a v ruštině. Na magisterské úrovni nabízíme společně s 5 špičkovými zahraničními univerzitami společný program Erasmus Mundus, ve kterém jsou k dispozici velkorysá studijní stipendia Evropské komise, zejména pro studenty z mimoevropských zemí. S řadou zahraničních pracovišť máme nadstandardní spolupráci i v oblasti výzkumu. Z mnoha jmenujme RWTH Aachen, University of Sheffield, Fakultu bioinženýrství v rumunské Iasi, Fakultu biomedicínského inženýrství v Kyjevě nebo Technickou univerzitu v Košicích.

Vedle regulačních státních orgánů v oblasti zdravotnických prostředků spolupracujeme také s velkou řadou českých nemocnic. Široká je spolupráce se všemi velkými pražskými nemocnicemi, ale i s Fakultní nemocnicí Plzeň, Klatovskou nemocnicí, Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem a mnoha dalšími. V průmyslové oblasti stojí v centru mnohostranná spolupráce s firmou LINET, spol. s r.o a zmiňme se o úspěšné dlouholeté spolupráci týmu nekonvenční umělé plicní ventilace s firmou SensorMedics z USA. Náš tým také tvoří jádro znaleckého ústavu, který pod hlavičkou fakulty nabízí expertízy z široké oblasti všeho, co souvisí se zdravotnickými prostředky.

Hlavní rysy katedry:

  •    zaměření na zdravotnické prostředky
  •    výuka v profilových oborech v češtině, angličtině a ruštině
  •    čtyři silné výzkumné skupiny
  •    mladý, pružný a erudovaný kolektiv
  •    bohatá mezinárodní spolupráce ve výuce i výzkumu