Děkanát

Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
tel.: 224 358 419

Děkanát je výkonným útvarem fakulty pro zajištění její činností včetně hospodářsko-správních úkolů.

Tajemník fakulty
Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.

Sekretariát děkana
Tereza Trousilová, DiS.

Propagace
Ing. Ida Skopalová

Ing. Eva Kokešová

Studijní oddělení
Mgr. Dana Braunová - vedoucí
Marcela Křečková
Monika Menclová

Bc. Veronika Jirotková

Referát pro doktorské studium:
Dana Jiravová

Vedoucí referátu pro rozvoj a vnější vztahy a vedoucí referátu pro VVČ
Ing. Roman Potůček

Referát pro vědeckou a výzkumnou činnost
Bc. Kateřina Černá

Lucie Zmeškalová

Mgr. Hana Mikšovská

Bc. Šárka Vitnerová, DiS.

Referát pro rozvoj a vnější vztahy
Bc. Šárka Vitnerová, DiS.

Referát pro zahraniční styky
Ing. Lucie Kulhánková

Ekonomické oddělení
Hana Pečená — vedoucí
Bc. Jitka Čermáková
Ingrid Linhartová
Soňa Stehlíková, DiS.
Šárka Mejstříková

Referát personální a mzdový
Hana Pečená
Renata Horňáková

Správa budovy
Ing. Jana Marková
Josef Řimsa
Václav Vávra

Referát výpočetní techniky a síťových služeb
Pavel Kupka
Zdeněk Kubec

Bezpečnostní technik
Josef Řimsa

Knihovna - detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT
Stanislava Bořilová