Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství (KIT/17120) vznikla dne 16.12.2015 změnou Statutu ČVUT FBMI transformací Společného pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF (SPA/17220), které bylo založeno podepsáním Smlouvy o spolupráci a vytvoření společného vědecko — pedagogického pracoviště ze dne 2.1.2001 a Vzájemné smlouvě o spolupráci uzavřené dne 10.9.2003 mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Českým vysokým učením technickým v Praze v budově Studničkova 7/2028 Praha 2.

Vedoucí katedry:

doc. Ing. Karel Hána, Ph.D., email: hana@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 968 575

Zástupce vedoucího katedry

Ing. Pavel Smrčka, Ph.D., email: smrcka@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 968 576 

Tajemník katedry:

Ing. Jan Kašpar, email: kaspar@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 358 425  

Sekretariát katedry:

Ing. Jitka Possoltová, email: jitka.possoltova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

Mgr. Eva Caithamlová, email: eva.caithamlova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574, 224 358 425

 

Akademičtí pracovníci a doktorandi:

Ing. Adam Bohunčák, email: adam.bohuncak@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

 Ing. Jiří Brada, email: brada@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 358 425

Mgr. Eva Caithamlová, email: eva.caithamlova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

Mgr. Ondřej Čakrt, email: ondrej.cakrt@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 358 425

Ing. Tomáš Funda, email: fundat@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 910 471

Ing. David Gillar, email: david.gillar@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

doc. Ing. Karel Hána, Ph.D., email: hana@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 968 575

Ing. Anna Holubová, email: anna.holubova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

MUDr. Markéta Janatova, email:marketa.janatova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

Ing. Vít Janovský, email: vit.janovsky@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., email: jaroslav.jerabek@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 358 425

Ing. Jan Kašpar, email: kaspar@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 968 425

Ing. Radim Kliment, email: radim.kliment@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 358 425

Ing. Lukáš Kučera, email: lukas.kucera@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

Ing. Tomáš Kučera, email: tomas.kucera@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

Bc. Tomáš Kuttler, email: tomas.kuttler@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

Ing. Vojtěch Malina, email: vojtech.malina@fbmi.cvut.cz,  tel.: 725 039 002

Ing. Roman Melecký, email: roman.melecky@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 358 425

Ing. Jan Mužík, Ph.D., email: muzik@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 968 574

MUDr. Tomáš Nedělka, email: tomas.nedelka@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 358 425

Ing. Jitka Possoltová, email: jitka.possoltova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

doc. PhDr. et Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D., email: jaroslav.prucha@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 358 425

Ing. Jakub Schlenker, email: jakub.schlenker@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

Ing. Libor Seidl, email: libor.seidl@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

Ing. Pavel Smrčka, Ph.D., email: smrcka@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 968 576

doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D., email: leos.streda@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc., email: miloslav.spunda@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 965 808

MUDr. Bc. Marie Tichá, email: marie.ticha@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 358 425

Ing. Tomáš Veselý, email: tomas.vesely@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

Ing. Martin Vítězník, email: martin.viteznik@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 968 574

 

Katedra se skládá z těchto laboratoří:

  • Laboratoř 2D a 3D visualizace biologických signálů (Ing. Jan Mužík, Ph.D., místnost č. 103)
  • Laboratoř aplikací virtuální reality v rehabilitaci (MUDr. Bc. Marie Tichá, místnost č. 001)
  • Laboratoř autonomního nervového systému (doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., místnost č. 004)
  • Laboratoř biologické zpětné vazby (Ing. Karel Hána, Ph.D., místnost č. 003)
  • Laboratoř biotelemetrických systémů (Ing. Pavel Smrčka, Ph.D., místnost č. 102)
  • Laboratoř měření biologických signálů (Ing. Jiří Brada, místnost č. 206)
  • Stíněná komora (Ing. Jan Kašpar, místnost č. 207)
  • Výzkumná a vývojová laboratoř HW (Ing. Tomáš Funda, místnost č. 002)