Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1.LF

Meziuniverzitní Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF vzniklo podepsáním Smlouvy o spolupráci a vytvoření společného vědecko — pedagogického pracoviště ze dne 2.1.2001 a Vzájemné smlouvě o spolupráci uzavřené dne 10.9.2003 mezi Universitou Karlovou v Praze a Českým vysokým učením technickým v Praze v budově Studničkova 7/2028 Praha 2.

Pracoviště je zaměřeno na poskytování technického a prostorového zázemí interdisciplinárním vědecko-pedagogickým aktivitám, studentským i doktorandským projektům. Je nabízena a rozvíjena spolupráce se všemi potenciálními zájemci ze strany státních organizací (zejména s univerzitami a zdravotnickými institucemi) i soukromého a neziskového sektoru, včetně partnerů ze zahraničí.