Učebny

Fakulta biomedicínského inženýrství má výukové prostory určené pro přednášky a seminární cvičení umístěny zejména v budově Kokosu v Kladně. Hlavními přednáškovými prostory jsou Velký a Malý sál, které jsou umístěné mimo hlavní budovu fakulty, a dále řadu menších učeben, které jsou v hlavní budově a které slouží zejména pro seminární cvičení. Jmenovitě se jedná o místnosti 701, 702, 703, 709, 616 a 507. K dalším protorám souvisejících s výukou lze počítat ještě tzv. Salónek a Studovnu.

Velký sál

Velký sál je umístěn mimo hlavní budovu fakulty a spolu s Malým sálem a tzv. Salónkem tvoří komplex přednáškových prostor, který je umístěn v těsné blízkosti hlavní budovy, v jejím parteru, a je přístupný z hlavní budovy. Tento sál má celkem cca 300 míst. Je vybaven projekční technikou (dataprojektorem), snímacím zařízením pro přenost volně psaných poznámek na projekční plochu, počítačem a další související technikou včetně softwaru.

V současné době je sál uzavřen z důvodu rekonstrukce části komplexu přednáškových prostor a blízké době bude také rekonstruován. Rekonstrukce by se měla zaměřit zejména na celkovou revitalizaci sálu (střecha, izolace, klimatizace) a na vybavení moderní technikou pro zajištění kvalitní výuky.

 

Malý sál

Malý sál je umístěn mimo hlavní budovu fakulty a spolu s Velkým sálem a tzv. Salónkem tvoří komplex přednáškových prostor, který je umístěn v těsné blízkosti hlavní budovy, v jejím parteru, a je přístupný z hlavní budovy. Tento sál má celkem cca 150 míst.

Ve středu 13. června 2007 v 10.00 hodin se uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor budovy fakulty za přítomnosti prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., rektora ČVUT, Ing. Dana Jiránka, primátora Statutárního města Kladno, a dalších významných hostů.

Rekonstrukce se týkala zejména celkové revitalizace sálu (střecha, izolace, klimatizace) a vybavení moderní technikou pro zajištění kvalitní výuky. Jednalo se zejména o projekční techniku (dataprojektor), projekční plochu, počítač a další související techniku včetně softwaru. Posluchárna umožní i pořádání videokonferencí.

  

Salónek

Tento prostor se nachází mezi Malým a Velkým sálem. jeho kapacita je cca 20 míst. Neslouží k výuce a bývá využíván pro jednorázové akce.

Učebna 701

V současné době se jedná o největší učebnu v hlavní budově fakulty. Kapacita této učebny je cca 45 míst. Učebna je vybavena dataprojektorem, projekční plochou, počítačem se softwarem a dále dvěma tabulemi. Učebna je využívána zejména pro seminární cvičení, ale také pro přednášky vyšších ročníků, kde nejsou takové nároky na kapacitu míst.

 

Učebna 702

Standardní učebna určená pro seminární cvičení. Její kapacita je cca 25 míst. Učebna je vybavena tabulí a nov2 i dataprojektorem.

 

Učebna 703

Standardní učebna určená pro seminární cvičení. Její kapacita je cca 25 míst. Učebna je vybavena tabulí.

 

Učebna 709

Standardní učebna určená pro seminární cvičení. Její kapacita je cca 25 míst. Učebna je vybavena dataprojektorem, projekční plochou, počítačem se softwarem a tabulí.

 

Učebna 507

Učebna je určena zejména pro seminární cvičení, ale lze ji využít i pro přednášky, které nejsou náročné na kapacitu míst. Kapacita učebny je cca 30 míst. Učebna je vybavena dataprojektorem, projekční plochou, počítačem se softwarem a tabulí. V současné době je zvažována možnost rozšířit tuto učebnu a zvýšit tak kapacitu míst. Učebna by pak mohla sloužit i pro přednášky, které jsou náročnější na kapacitu míst.

 

Studovna

Studovna se nachází v šestém patře v místnosti 602 vedle knihovny a je volně přístupná studentům. Její kapacita je cca 25 míst. Studovna je vybavena stoly a tabulí a dále WiFi přípojením. Studenti ji využívají zejména pro možnost připojení na internet a dále jako studovnu k sousedící knihovně. Z tohot důvodu je místnost zabezpečena kamerovým systémem a branou pro detekci knih.

 

Učebna na Albertově

Kromě učeben v Kladně je zvažována možnost zřízení učebny na pracovišti v Praze — Albertově. Tyto prostory by se nacházely v budově, která náleží 1. lékařské fakultě UK. Všechny prostory tohoto pracoviště byly nově zrekonstruovány a v současně době probíhá jejich vybavování nábytkem a technikou. Učebna by měla cca 20 míst.