Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Sportovců 2311, 272 01 Kladno (bývalá Lidická kasárna)

zobrazit na mapě

Studijní programy a obory garantované KZOOO

 

Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví

studijní obory: Fyzioterapie, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotní laborant

Bakalářský studijní program Ochrana obyvatelstva

studijní obor: Plánování a řízení krizových situací

Magisterský studijní program Ochrana obyvatelstva

studijní obor: Civilní nouzové plánování

Doktorský studijní program Ochrana obyvatelstva

studijní obor: Civilní nouzová připravenost

 

Vedoucí katedry

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, tel.: 224 359 902; e-mail: leos.navratil@fbmi.cvut.cz

Zástupci vedoucího katedry

Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.; tel.: 224 359 899; e-mail: zdenek.hon@fbmi.cvut.cz

Ing. Jiří Halaška, Ph.D.tel.: 224 359 895; e-mail: jiri.halaska@fbmi.cvut.cz

Učitelé odpovědní za komunikaci se studenty při odhalování plagiátů - systém THESES.CZ

pro všechny studijní obory garantované katedrou

Ing. Václav Navrátil, tel.: 224 355 045; e-mail: vaclav.navratil@fbmi.cvut.cz  (vedoucí skupiny, koordinátor)

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA tel.: 224 357 947; e-mail: tibor.brecka@seznam.cz

Mgr. Monika Donevová, tel.: 224 357 989; e-mail: monika.donevova@fbmi.cvut.cz

Sekretariát katedry

Ing. Hana Kličková, tel.: 224 359 973; e-mail: hana.klickova@fbmi.cvut.

Mgr. Monika Donevová, tel.: 224 357 989; e-mail: monika.donevova@fbmi.cvut.cz

Vedení katedry je složené z vedoucího katedry, jeho zástupců, děkana fakulty, garantů jednotlivých studijních oborů a jejich zástupců.

 

Oborové rady studijních oborů

Fyzioterapie

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., předseda oborové rady studijního oboru

odb.as. Mgr. Simona Hájková, Ph.D., tajemník oborové rady studijního oboru

PhDr. Andrea Hašková

prim. MUDr. Karel Moses

doc. PhDr. et Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D.

Radiologický asistent

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA  předseda oborové rady studijního oboru

doc. Ing. František Podzimek, CSc.

as. Mgr. Ondřej Krahula, MBA

Mgr. Žaneta Honová, MBA

as. Ing. Jana Hudzietzová, tajemník oborové rady studijního oboru

Zdravotnický záchranář

doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc., předseda oborové rady studijního oboru

odb. as. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA

prim. MUDr. Jana Vidunová

as. Mgr. Pavel Böhm, MBA, tajemník oborové rady studijního oboru

Ing. Lucie Lidická

Zdravotní laborant

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.,MBA předseda oborové rady studijního oboru

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

odb. as. MUDr. Emil Pavlík, CSc.

odb. as. RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.

plk. prim. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

prim. MUDr. Michal Frajer

as. MUDr. Daniela Obitková, tajemník oborové rady studijního oboru

Ochrana obyvatelstva

prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA předseda oborové rady studijního programu

prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.

plk. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.

odb. as. Ing. Jiří Halaška, Ph.D., tajemník oborové rady studijního programu

odb. as. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.

Ing. Miroslav Štěpán

 

Interní učitelé katedry

 

profesoři

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. e-mail: vera.adamkova@fbmi.cvut.cz

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., tel.: 224 359 906; e-mail: ivan.dylevsky@fbmi.cvut.cz

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, tel.: 224 359 902; e-mail: leos.navratil@fbmi.cvut.cz

prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc., tel.: 224 359 899; e-mail: pitschmann@oritest.cz

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., tel.: 224 359 902; e-mail: racek@fnplzen.cz

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, tel.: 224 359 739; e-mail: rosina@fbmi.cvut.cz

prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D. e-mail: seidlmiloslav@gmail.com

prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc., e-mail: safr_gustav@volny.cz

prof. Ing. Josef Tlustý, CSc., tel.: 224 359 934; e-mail:

 

docenti

doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., e-mail: eichler@iir.cz

doc. MUDr. František Charvát, Ph.D., e-mail: charvat@uvn.cz

doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, LLA, DBA, FAOG, tel.: 224 359 906; e-mail: lestak@seznam.cz

doc. Ing. František Podzimek, CSc., tel.: 224 359 934; e-mail: frantisek.podzimek@fbmi.cvut.cz

doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. tel.: 224 359 934; e-mail: jan.pokorny@fbmi.cvut.cz

doc. Ing. Jaroslav Sivák, CSc. e-mail: jaroslav.sivak.st@qmail.com

doc. Ing. Jana Vránová, CSc. tel.: 224 359 934; e-mail: jana.vranova@gmail.com

 

odborní asistenti/asistenti

 

prim. plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., tel.: 973 203 210; e-mail: milos.bohonek@uvn.cz

Mgr. Pavel Böhm, MBA, tel.: 224 357 946; e-mail: pavel.bohm@fbmi.cvut.cz

MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D., e-mail: sbradka@seznam.cz

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA tel.: 224 357 947; e-mail: tibor.brecka@seznam.cz

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, tel.: 224 355 045; e-mail: brizajan@vfn.cz

Mgr. Martina Dingová Šliková, tel.: 224 357 947; e-mail: martina.slikova@fbmi.cvut.cz

Mgr. Monika Donevová, tel.: 224 357 989; e-mail: monika.donevova@fbmi.cvut.cz

Ing. Julia Efremova, Ph.D., tel.: 224 355 045; e-mail: yulia.efremova@fbmi.cvut.cz

Mgr. Simona Hájková, Ph.D., tel.: 224 357 948, e-mail: simona.hajkova@fbmi.cvut.cz

Ing. Jiří Halaška, Ph.D., tel.: 224 359 895; e-mail: jiri.halaska@fbmi.cvut.cz

Mgr. Renata Havránková, Ph.D., tel.: 604 678 719; e-mail: renata.havrankova@fbmi.cvut.cz

MUDr. Tomáš Heřman, tel.: 224 357 947; e-mail: herman.t21@gmail.com

Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.; tel.: 224 359 899; e-mail: zdenek.hon@fbmi.cvut.cz

Ing. Jana Hudzietzová, tel.: 224 357 946; e-mail: jana.hudzietzova@fbmi.cvut.cz

MUDr. Petr Jelínek, email: petr.jelinek@fwds.cz

Mgr. Monika Kimličková, tel.: 224 357 948; e-mail: monika.kimlickova@fbmi.cvut.cz

Ing. Ivan Koleňák, tel.: 224 359 934; e-mail: Ivan.Kolenak@seznam.cz

Mgr. Ondřej Krahula, MBA e-mail: ondrej.krahula@uvn.cz

MUDr. Lucia Machová Urdzíková, Ph.D., tel.: 224 357 947;  e-mail: urdzikl@saske.sk

MUDr. Radek Matlach, tel.: 224 355 043; e-mail: radek.matlach@fbmi.cvut.cz

Ing. Václav Navrátil, tel.: 224 355 045; e-mail: vaclav.navratil@fbmi.cvut.cz

Mgr. Irena Novotná, tel.: 224 357 948, e-mail: irena.novotna@fbmi.cvut.cz

MUDr. Daniela Obitková, tel.: 224 357 946, e-mail:daniela.obitkova@fbmi.cvut.cz

MUDr. Emil Pavlík, CSc., tel.: 224 355 045; e-mail: pavlik.emil@seznam.cz

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D., tel.: 224 355 043; e-mail: rebeka.ralbovska@fbmi.cvut.cz

plk. MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, tel.: 973 203 150, e-mail: michal.riha@uvn.cz

plk. JUDr. Marika Rosinová, e-mail: marika.rosinova@grh.izscr.cz

Ing. Martin Staněk, tel.: 224 359 733; e-mail: stanema4@fbmi.cvut.cz

genmaj. Ing. Miroslav Štěpán, tel.: 224 359 973; e-mail: stepanmirosl@seznam.cz

Mgr. Lucia Vrábelová, tel.: 224 357 947; e-mail: lucia.vrabelova@fbmi.cvut.cz

 

Vědečtí pracovníci katedry

prof. RNDr. Evžen Amler, CSc., e-mail: evzen.amler@fbmi.cvut.cz

doc. Ing. Anton Fojtík, CSc., e-mail: fojtiant@fbmi.cvut.cz

 

Externí učitelé katedry

 

profesoři

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., e-mail: petr.vlcek@fnmotol.cz

 

docenti

doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc. e-mail: lahe@medicon.cz

doc. MUDr. Jana Süssová, CSc., e-mail: jsuss@lf1.cuni.cz

doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc., e-mail: vurm.vladimir@seznam.cz

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., e-mail: david.zamek@seznam.cz

 

odborní asistenti/asistenti

PhDr. Václav Adámek, e-mail: ksklibus@seznam.cz

Mgr. Karel Agh, e-mail: karel.agh@seznam.cz

MUDr. Radek Bartoška, e-mail: radek.bartoska@fnkv.cz

MUDr. Richard Becke, e-mail: richard.becke@lf1.cuni.cz

Ing. Milan Bednařík, CSc., e-mail: bednarik@isostars.eu

MUDr. Blanka Bláhová, e-mail: blanka.matunova@seznam.cz

JUDr. Jaroslav Civín, e-mail: civin.j@seznam.cz

Ing. Břetislav Čupr, e-mail: bretac@seznam.cz

Ing. et Mgr. Hynek Černý, e-mail: hynek.cerny@sck.izscr.cz

PhDr. Jiří Černý, e-mail: jc.16@seznam.cz

Mgr. et Mgr. Bc. Filip Dostál, MPA , e-mail: filip.dostal@sck.izscr.cz

Mgr. Radka Dušková, tel.: 224 357 946; e-mail: radka.duskova@fbmi.cvut.cz

Ing. Jan Farny, e-mail: janfar@centrum.cz

MUDr. Lenka Fialová, CSc., e-mail: lenka.fialova@lf1.cuni.cz

Mgr. Aleš Froňka, e-mail: ales.fronka@suro.cz

Mgr. Tomáš Fröhlich, DiS., e-mail: tomasfrohlich@seznam.cz

Ing. Václav Gráf, e-mail: vaclav.graf@hotmail.cz

Ing. Marie Šlajchrtová, e-mail: mar.halfarova@seznam.cz

Mgr. Dita Hamouzová, e-mail: dhamouzova@seznam.cz

MUDr. Lukáš Handl, e-mail:  handl.luk@gmail.com

Ing.  Petr Hartmann, e-mail: Hartmann.P@svamberk.cz

PhDr. Andrea Hašková, e-mail: abagr8@gmail.com

Ing. Josef Hendrych, MBA, e-mail: hendrych@rehabilitace.cz

RNDr. Tomáš Holec, e-mail: tomas.holec@sck.izscr.cz

Mgr. Žaneta Honová, MBA, e-mail: zanetagalekova@seznam.cz

MUDr. Martin Houdek, e-mail: martin.houdek@zachranka.cz

MUDr. Ilja Chocholouš, e-mail: ilja.chocholous@ambulance-meditrans.cz

Mgr. Eva Jandová, e-mail: jandova.kjnemkladno@gmail.com

Mgr. Jindřich Jarý, e-mail: jindrich.jary@yybalance.cz

PhDr. František Jira, e-mail: frantisek.jira@uvn.cz

MUDr. Karel Kalous, CSc., email: kalous@volny.cz

Ing. Radka Kejmarová, e-mail: kejmarad@uvn.cz

MUDr. Daniel Klika, e-mail: klikadan@protonmail.com

Mgr. Jindřich Komárek, Ph.D., e-mail: komarek@polac.cz

MUDr. Jaroslav Kotlas, e-mail: jaroslav.kotlas@vfn.cz

Ing. Libor Krejcar,  e-mail: k.libor@email.cz

Ing. Miroslava Kricnerová, e-mail: miroslava.kricnerova@uvn.cz

RNDr. Hana Kubátová, Ph.D., e-mail: Hana.Kubatova@sujb.cz

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D., e-mail: petr.krepelka@upmd.cz

Ing. Petra Osmančíková, e-mail: petra.kozubikova@gmail.com

MUDr. Radka Krejčová, e-mail: medumed@seznam.cz

MUDr. Petr Křepelka, e-mail: petr.krepelka@upmd.cz

Mgr. Michal Kroužil, e-mail: m.krouzil@m2c.eu

prim. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., e-mail: jiri.kubes@ptc.cz

Ing. Kamila Kulhová, e-mail: kamila.kulhova@fnmotol.cz

MUDr. Václav Kvítek,  e-mail: vkvitek@yahoo.com

Ing. Lucia Lidická, e-mail: lucie.lidicka@seznam.cz

prim. MUDr. Ljiljana Maric, e-mail: lmaric@seznam.cz

kpt. Ing. Tatjana Markovina, tatjana.markovina@uvn.cz

Ing. Michaela Melicharová, e-mail: melicharova@tsoft.cz

Ing. Petra Dostálová, e-mail: petra.mihalova@homolka.cz

MUDr. Hana Parobková, e-mail: parobhan@uvn.cz

Mgr. Michal Polčák, e-mail: polcak.m@seznam.cz

PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., prokemic@gmail.com

Mgr. Eva Reicheltová, e-mail:  reicheltova.eva@gmail.com

MUDr. Lukáš Rokos, e-mail:  dr.lukas.rokos@gmail.com

RNDr. Zdeněk Rozlívka, e-mail: zdenek.rozlivka@suro.cz

MUDr. Jiří Růžička, Ph.D., e-mail: jiri.ruzicka@zzspk.cz

RNDr. et Mgr. Petr Skřehot, Ph.D., e-mail: p.skrehot@seznam.cz

MUDr. Nevenka Solar, e-mail: nevenka.solar@fnmotol.cz

Ing. Zuzana Šebelová, e-mail: zuzana.sebelova@bulovka.cz

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., e-mail: jana.seblova@uszssk.cz

Bc. Lenka Šímová,  e-mail: Lenka.Simova.1@seznam.cz

MUDr. Jiří Škopek, Ph.D., e-mail: jiskop@seznam.cz

MDDr. Libor Štefek, e-mail: libor@drstefek.cz

Mgr. Barbora Štiková, e-mail: stikova.barbora@seznam.cz

MUDr. Josef Štorek, Ph.D., e-mail: StorekJ@seznam.cz

MUDr. Jitka Svobodová, e-mail: jitka.svobodova@fnmotol.cz

MUDr. Kateřina Táborská, e-mail: katerina.taborska@fnmotol.cz

Mgr.et Ing. Matěj Tejmar, e-mail: matej.tejmar@seznam.cz

prim. MUDr. Michaela Tomanová, Ph.D., MBA, e-mail: tomanova@rehabilitacniustav.cz

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D., e-mail: vanekdan@fbmi.cvut.cz

Mgr. Eva Veverková, e-mail: e.veverkova@seznam.cz

MUDr. Jana Vidunová, e-mail: jana.vidunova@zzspk.cz

MUDr. Pavel Vítek, Ph.S., MBA, e-mail: pavel.vitek@ptc.cz

MUDr. Jiří Vrána, Ph.D., e-mail: jvvj@seznam.cz

MUDr. Magdaléna Wantochová, e-mail: magda.wantochova@uusti.cz

MUDr. Jiří Záhorka, e-mail: jiri.zahorka@fnkv.cz

 

lektoři

Bc. Eva Kozáková, e-mail: evakoza@gmail.com

Bc. Jaroslav Ráček, e-mail: jaroslav.racek@seznam.cz

 

Posluchači doktorského studia

 

PhDr. Václav Adámek, e-mail: ksklibus@seznam.cz

Ing. Ekaterina Bayushkina, e-mail: kapitoshshshka@gmail.com

Ing. Břetislav Čupr, e-mail: bretac@seznam.cz

MUDr. et Bc. Barbora Drnková, e-mail: watuska@seznam.cz

Mgr. Michal Dymák, e-mail: dymak@sujchbo.cz

Ing. Václav Fišer, e-mail: fiservaclav@seznam.cz

Mgr. Dita Hamouzová, e-mail: dhamouzova@seznam.cz

Ing. et Mgr. Marie Charvátová, e-mail: mariecharvatova.mgr@seznam.cz

Mgr. Josef Kaňkovský, e-mail: josef.kankovsky@seznam.cz

Ing. Libor Líbal, e-mail: liborlibal@seznam.cz

Mgr. Jiří Majstr, e-mail: jiri.majstr@seznam.cz

Mgr. Pavel Procháska, e-mail: p.prochazka@seznam.cz

Ing. Roman Říha e-mail: riharoma@fbmi.cvut.cz

Ing. Martin Staněk, e-mail: stanema4@fbmi.cvut.cz

Ing. Bernátek Josef, e-mail: josef.bernatek@gmail.com
 
Mgr. Dobisová Simona, e-mail: dobisova.s@seznam.cz
 
MUDr. Heřman Tomáš, e-mail: herman.t21@gmail.com
 
Ing. Košner Ladislav, e-mail: ladislav.kosner@gmail.com
 
MUDr. Křivohlavá Lucie, e-mail: lucie@krivohlavy.cz
 
Ing. Ralbovská Denisa Charlotte, e-mail: denisa-charlotte.ralbovska@fbmi.cvut.cz 
 
JUDr. Rosinová Marika, e-mail: marika.rosinova@seznam.cz
 
Mgr. Smetana Jan, e-mail: jan_smetana@email.cz
 
Mgr. Šlechta Petr, e-mail: petr.slechta@post.cz
 
Mgr. Veselá Barbora, e-mail: bara.veselka@gmail.com

 

Klinická pracoviště FBMI ČVUT - katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

GARC Kladno, s.r.o.

Klinika JL, Praha 5

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Oční klinika JL, Praha 5

Rehabilitační ústav Kladruby

Rehabilitační ústav Hostinné

Rehabilitační ústav Hrabyně

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

ZZ THERAP TILIA, Praha

 

Mentoři odborných praxí

 

pro obor Fyzioterapie

Alena Zemanová, Rehabilitační ústav Kladruby

Mgr. Petra Reckziegelová, Oblastní nemocnice Kladno

Mgr. Taťána Reichmannová, Zdravotnické zařízení THERAP TILIA, Praha

Mgr. Kristýna Jiroušková, Klinika na Košíku, Praha

Mgr. Lenka Chvojková, IKEM Praha

Irena Janečková, Rehabilitační ústav Hostinné

Bc. Edita Holubková, Rehabilitační ústav Hrabyně - Chuchelná

Monika Soukupová, Hamzova léčebna, Luže - Košumberk

Radka Kutnarová, Rehabilitační ústav, Brandýs nad Orlicí

 

pro obor Zdravotnický záchranář

PhDr. Nikola Brizgalová, DiS., Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Mgr. Jana Průchová, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Bc. Štěpánka Kachlířová, Zdravotnická záchranná služba, Středočeského kraje

Bc. Petr Beneš, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Ing. Bc. Renata Poláková, DiS., Oblastní nemocnice Kladno

Stanislava Vaňková, Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

 

pro obor Radiologický asistent

Mgr. Ondřej Krahula, MBA, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Radiodiagnostické oddělení

Mgr. Tomáš Schilla, Fakultní nemocnice v Motole, Klinika zobrazovacích metod

Bc. Jaromíra Turková, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ústav nukleární medicíny

Ing. Zuzana Šebelová, Nemocnice Na Bulovce, Ústav radiační onkologie

 

pro obor Zdravotní laborant

Mgr. Martin Matějček, Fakultní nemocnice v Motole, Oddělení krevní banky

npor. Ing. Tatjana Markovina, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Úsek centrálních laboratoří

Miloslava Milerová, Oblastní nemocnice Kladno, Klinická laboratoř

Ing. Anabela Čížková, Synlab Czech, s.r.o. – Praha

Bc. Ladislava Krejčíková, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oddělení Patologie