A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z All
Obitková Daniela MUDr. Email: daniela.obitkova@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17111 - Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Místnost: K 204
Ort Václav Ing. Email: vaclav.ort@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17110 - Katedra biomedicínské techniky Telefon: 224 355 049
Místnost: B-106
Otáhal Martin Ing. Ph.D. Email: martin.otahal@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17101 - Katedra přírodovědných oborů Telefon: 224357958
Odborný asistent, zástupce vedoucí KPO Místnost: B 303