A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z All
Ráfl Jakub Ing. Ph.D. Email: rafl@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17110 - Katedra biomedicínské techniky Telefon: 224 359 960
Místnost: B-107
Ralbovská Dana Rebeka PhDr. Mgr. Ph.D. Email: rebeka.ralbovska@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17111 - Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Telefon: 224 355 043
odborný asistent Místnost: K 228
Ralbovská Denisa Charlotte Ing. Email: denisa-charlotte.ralbovska@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17111 - Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Remeš Zdeněk Mgr. Ph.D. Email: zdenek.remes@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17110 - Katedra biomedicínské techniky Telefon: 224355078
Místnost: B 111
Remsa Jan Ing. Email: jan.remsa@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17101 - Katedra přírodovědných oborů Telefon: 224 358 798 (Kladno), 224 968 580 (Albertov)
Místnost: B 314 (vzácně - po domluvě), Albertov (1. patro)
Rogalewicz Vladimír doc. CSc. Email: rogalewicz@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17110 - Katedra biomedicínské techniky Telefon: +420 602 327 974
Místnost: B 533
Rosina Jozef prof. MUDr. Ph.D. MBA Email: rosina@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17111 - Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Telefon: 224 359 739
Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Místnost: B611
Roubík Karel prof. Ing. Ph.D. Email: roubik@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17110 - Katedra biomedicínské techniky Telefon: 224 358 498
Proděkan pro zahraniční styky a PR Místnost: B 105
Rožánek Martin Doc. Ing. Ph.D. Email: rozanek@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17110 - Katedra biomedicínské techniky Telefon: 224 359 960
zástupce vedoucího katedry biomedicínské techniky Místnost: B-107
Říha Roman Ing. Email: roman.riha@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17111 - Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Řimsa Josef Email: rimsa@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17911 - Děkanát Telefon: 224 357 990
Místnost: B3