Program Biomedicínská a klinická technika

Doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika, obor Biomedicínská a klinická technika 

Místa pro doktorandy se otevírají na těchto katedrách:

Katedra biomedicínské techniky
Katedra biomedicínské informatiky
Katedra přírodovědných oborů
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Společné pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UK

Studenti přijatí ke studiu v roce 2010 a dříve studují podle původní akreditace ve tříletém doktorském studijním programu BMKT.
Studenti přijatí ke studiu od 1. 10. 2011 a později studují podle nové akreditace ve čtyřletém doktorském studijním programu BMKT.

Podmínky pro přijímací řízení do doktorského studijního programu BMKT s nástupem od 1. 3. 2018 a 1. 10. 2018

Od 1.1.2018 přechodné pracoviště: Kladno, Floriánské nám. 103, 2. podlaží, č. místnosti 210

Korespondenční adresa:
písemnosti lze zasílat buď na FBMI, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno nebo na FBMI, Floriánské nám. 103, 272 01 Kladno


Přijímací řízení do doktorského studijního programu BMKT (nástup ke studiu od 1.3.2018) se koná dne 15. 2. 2018 od 12:00 hod., v budově FBMI, Floriánské nám. 103, Kladno - jmenování komise , zápis

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníku doktorského studia (se zahájením studia ...) se koná ve dnech

Zápis studentů do vyšších ročníků se koná ve všedních dnech

Oznámení o konání státních doktorských zkoušek