Program Biomedicínská a klinická technika

Doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika, obor Biomedicínská a klinická technika 

Místa pro doktorandy se otevírají na těchto katedrách:

Katedra biomedicínské techniky
Katedra biomedicínské informatiky
Katedra přírodovědných oborů
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Společné pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UK

Studenti přijatí ke studiu v roce 2010 a dříve studují podle původní akreditace ve tříletém doktorském studijním programu BMKT.
Studenti přijatí ke studiu od 1. 10. 2011 a později studují podle nové akreditace ve čtyřletém doktorském studijním programu BMKT.

Podmínky pro přijímací řízení do doktorského studijního programu BMKT s nástupem od 1. 3. 2017 a 1. 10. 2017Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníku doktorského studia (se zahájením studia 1.10.2017) se koná ve dnech 20. - 22.9.2017, od 9:00 do 13:00 hodin v místnosti č. 603

Zápis studentů do vyšších ročníků se koná ve všedních dnech od 25.9. do 29.9.2017, vždy od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin v místnosti č. 603

Oznámení o konání státních doktorských zkoušek

Oznámení o konání obhajoby disertační práce -
Oznámení o konání obhajoby disertační práce -