Vypsaná témata disertačních prací

 

Morfologické reakce dětské kůže na zasažení vybranými chemickými látkami
Školitel: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

Bezpečnost a spolehlivost dodávek pitné vody pro nemocnice a léčebná zařízení České republiky
Školitel: doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.

Osobní detektory inhibitorů cholinesteráz
Školitel: prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.

Kompozitní a nanokompozitní materiály pro detekci toxických látek
Školitel: prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.

Analýza epidemiologických postižení obyvatelstva při velkých migračních vlnách v historii lidstva
Školitel: odb. as. MUDr. Emil Pavlík, CSc.

Srovnání vhodnosti používaných biodozimetrických metod pro využití v integrovaném záchranném systému
Školitel: plk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.

Možná rizika biologického působení indukovaných elektrických proudů ze zdravotnických prostředků studovaná prostřednictvím změn intracelulární koncentrace kalcia
Školitel: doc. PhDr. et Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D.
Školitel-specialista: Viktorie Vlachová, DrSc.

Teroristické útoky proti energetické infrastruktuře a dopady na energetickou a environmentální bezpečnost
Školitel: Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

Strategický význam energetické agendy pro činnost teroristických organizací
Školitel: Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

Nové metody a technologie pro detekci toxických látek s důrazem na řešení otázek ochrany obyvatelstva
Školitel: prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.

Analýza možností komplexní ochrany podzemních drah (metra) před účinky chemických zbraní
Školitel: prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.

Vývoj chemických zbraní a prostředků protichemické ochrany v Československu v období mezi světovými válkami jako zdroj inspirace a poučení
Školitel: prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.

Riziko přenosu aerogenní nákazy patogenními mikroby ze zdroje uvnitř kabiny dopravního letadla
Školitel: odb. as. MUDr. Emil Pavlík, CSc.

Etické otázky využití záření při bezpečnostní kontrole
Školitel: prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer

Zdokonalování účinnosti bezpečnostního systému a krizového řízení
Školitel: doc. PhDr. Lubomír Pána, Ph.D.

Nouzové zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou a požární vodou v krizových situacích
Školitel: doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.

Analýza a porovnání efektivních dávek zaměstnanců v uranovém průmyslu ve vybraných lokalitách
Školitel: Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

Posouzení hrozby expozice hasičů zplodinám hoření z kontaminovaných ochranných prostředků
Školitel: Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
Školitel-specialista: Ing. Tomáš Čapoun, CSc.

Přistěhovalectví jako tzv. měkká bezpečnostní hrozba pro evropské obyvatelstvo
Školitel: doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.

Ochrana měkkých cílů před terorismem
Školitel: Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

Nové nitrilasy pro účinnou bioremediaci toxického odpadu
Školitel: RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.