Předměty

Informace k předmětům

Všechny povinné a povinně volitelné-předměty jsou zakončeny zkouškou.

V 1. až 2. ročníku proběhne v prostorách FBMI soustředění, v jehož rámci budou odpřednášeny přednášky a proběhnou semináře povinných předmětů podle jednotlivých ročníků a přednášky vybraných povinně-volitelných předmětů.

Úplný seznam povinných a povinně-volitelných předmětů je možné najít na následujícím místě - Vyučované doktorské předměty
Podrobnější informace o předmětech jsou v současné době v přípravě.

 

Kromě povinně-volitelných předmětů uvedených v seznamu si student může zapsat i povinně-volitelný předmět doktorského studia následujících fakult:

  • všechny fakulty ČVUT v Praze
  • Univerzita Karlova v Praze: 1. LF, 2. LF, 3. LF
  • Univerzita obrany
  • Policejní akademie ČR
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě

Tato možnost platí pouze v případě, pokud se v nabídce FBMI obdobný předmět nenachází a školitel daný předmět doporučí a předseda ORP schválí.

 

Informace pro studenty 1. ročníku (nástup do studia 1. 10. 2016) - program soustředění zde a informace o soustředění zde.

Studijní okruhy k závěrečné zkoušce - předmět Ochrana obyvatelstva

Studijní okruhy k závěrečné zkoušce - předmět Teorie a praxe krizového managementu

Informace pro studenty 2. ročníku - harmonogram výuky zde.