Oborová rada

Oborová rada doktorského studijního programu Ochrana obyvatelstva

 

Předseda oborové rady

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.,MBA, FBMI ČVUT, vedoucí KZOOO

 

Místopředseda oborové rady

prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc., Oritest, spol. s r.o., Praha, detekce průmyslových toxických látek a BCHL, vědecko-výzkumný pracovník

 

Členové oborové rady

  • doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Policejní akademie ČR v Praze, prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a CŽV
  • prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., FBMI ČVUT, zástupce vedoucího KZOOO
  • doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., Ústav mezinárodních vztahů, Praha, výzkumný pracovník
  • doc. RNDr. Josef Požár, CSc., Policejní akademie ČR v Praze, děkan FBM
  • prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., FBMI ČVUT
  • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.,MBA, FBMI ČVUT, děkan FBMI
  • prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině
  • prof. Ing. Ladislav Šimák, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, vedoucí KKM
  • prof. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer, Jihočeská univerzita, České Budějovice, ředitel URT

 

Zápis ze zasedání OR 7. 11. 2017