Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška z předmětů:

povinná část
Ochrana obyvatelstva

volitelná část (výběr jednoho předmětu)
Psychologicko-sociální a zdravotní aspekty krizových situací
Chemické látky, možnosti jejich průkazu, zdravotní rizika, ochrana, zdravotní důsledky
Biologické látky, principy jejich laboratorního průkazu, zdravotní rizika, ochrana, možnosti terapie, prevence
Jaderné a radiologické látky, formy detekce ionizujícího záření, zdravotní rizika, ochrana, možnosti terapie, zdravotní důsledky

 

Žádost o SDZ