Rektorátní smlouvy

Kromě smluv uzavřených FBMI se můžete hlásit na smlouvy uzavřené Rektorátem ČVUT. V těchto smlouvách vstupujete do souteže se studenty všech fakult ČVUT.

Při výběr školy z rektorátní nabídky je třeba v první řadě dbát na to, aby smlouva byla uzavřena pro vhodný obor. Pro studenty FBMI přicházejí v úvahu zejména smlouvy uzavřené pro všechny technické obory (kód 06.0 - Engineering, Technology). Po výběru školy si musíte sami ověřit na webových stránkách příslušné školy, že se tam biomedicínské inženýrství vyučuje a že si budete moci zapsat vhodné předměty.

Přehled rektorátních smluv zde (přihlásíte se přes stejné heslo jako do KOSu).

Z rektorátních smluv studentům FBMI doporučujeme:

  • Estonsko: Tallinn University of Technology (FBMI má navíc s touto školou uzavřenu dvoustrannou smlouvu)
  • Itálie: Politecnico Milano
  • Německo: TU Ilmenau, TU Berlin
  • Norsko: NTNU Trondheim - vhodné pouze po studenty magisterského stupně studia
  • Rakousko: TU Graz
  • Švédsko: Chalmers University Göteborg, KTH Stockholm - vhodné zejména pro obor PMB