Státní doktorská zkouška

Tématické okruhy ke státní doktorské zkoušce v dr. studijním programu - platnost od 6. 1. 2014
Žádost o SDZ

Státní doktorské zkoušky se uskuteční dne 6. dubna 2017 od 10:00 hodin v místnosti č. 601 na FBMI.

Vyhlášení konání státních doktorských zkoušek
Jmenování komisí státních doktorských zkoušek