Státní doktorská zkouška

Tématické okruhy ke státní doktorské zkoušce v dr. studijním programu - platnost od 6. 1. 2014
Žádost o SDZ

Státní doktorské zkoušky se uskuteční dne ...

Vyhlášení konání státních doktorských zkoušek
Jmenování komisí státních doktorských zkoušek