Přípravné kurzy

 

Kurz je určen těm z Vás, kteří se chtějí pečlivě připravovat k přijímacím zkouškám na jednotlivé bakalářské studijní obory, které jsou realizovány na naší fakultě.

Obsahem kurzu je procvičování variant podle koncepce přijímacích zkoušek. Budete mít rovněž možnost konzultovat s vyučujícím případné dotazy a problémy, které se v průběhu přípravy vyskytnou.

Naši lektoři jsou přední odborníci s bohatou pedagogickou praxí, kteří ke zvolené látce přistupují velmi pečlivě a poskytnou Vám široké znalosti v oboru. Rovněž Vám předají cenné informace o přijímacím řízení a osobní zkušenosti, doporučí studijní literaturu a prodiskutují náročná témata.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT organizuje v letošním akademickém roce přípravný kurz k přijímacím zkouškám v akademickém roce 2013/2014. Uchazečům o studium nabízíme možnost zvolit si vlastní kurz v rozsahu 20 hodiny, nebo pouze možnost absolvovat zkušební test. Konkrétní termíny a rozpis kurzu je uveden zde (Zdravotnický laborant zde).

Zájemce se stane účastníkem na základě podané závazné přihlášky (zde) (Zdravotnický laborant zde) a předložení dokladu o úhradě.

Přihlášku lze podat elektronicky na adresu pripravne.kurzy@fbmi.cvut.cz, nebo poslat poštou na adresu: FBMI ČVUT, Katedra lékařských a humanitních oborů, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno.

Absolvování kurzu neopravňuje účastníky k přijetí k prezenčnímu studiu.

Podmínkou otevření jednotlivých kurzů je zájem nejméně 20 uchazečů o studium.