Kontakty

 

Po dobu rekonstrukce hlavní budovy (náměstí Sítná 3105) se nyní nacházíme na Floriánském náměstí 103, v 2. patře, m. č. 309.

 

Vedoucí katedry:

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., email: kneppo@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 358 402

Zástupce vedoucího katedry:

 

Tajemník katedry:

 

 

Pracovník odpovědný za vnější vztahy:  

Pracovník odpovědný za komunikaci se studenty při odhalování plagiátů (systém THESES.CZ):

 

Sekretariát katedry:

Nikola Lukáčová,  DiS.  email: nikola.lukacova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 359 901 

Klára Míšková, DiS., email: klara.miskova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 359 901 

Management projektů:

Ing. et Bc. Venuše Heřmanová, projektová a finanční manažerka,  email: hermanova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 355 051   

 

Vedení katedry je složené z vedoucího katedry, jeho zástupce, tajemníka , zástupců garantů studijních oborů garantovaných katedrou a člen AS - pracovník KBT. Užší vedení katedry je vedoucí, jeho zástupce, tajemník a člen kolegia děkana z pracovníků katedry.

Garanti studijních oborů:

bakalářský zdravotnický nelékařský studijní obor Biomedicínský technik doc. Ing. Jiří Hozman, PhD.
 

 
Profesoři:
Docenti:
Odborní asistenti:
Asistenti:
Výzkumní/odborní pracovníci:
Doktorandi:
Ing. Veronika Burianová, Ing. Kristýna Buzková, Ing. Gleb Donin, Ing. Luis Felipe Rondón Díaz, Ing. Ondřej Gajdoš,  MUDr. Lenka Horáková, Ing. Veronika Huttová, Ing. Vojtěch Kamenský, MUDr. Martin Müller, Ing. Václav Ort, Ing. Václava Piorecká, Ing. Marek Piorecký, Mgr. Olena Deutsch, Ing. Hana Schaabová, Mgr. Ksenia Sedova, Ing. Mariia Simonova, Ing. Miroslav Selčan, Ing. Josef Souček, MUDr. Michal Soták, Ing. Michaela Steklá, Mgr. Svitlana Strunina, Ing. Jana Štěpanovská, Ing. Jan Štrobl, Ing. Jan Tesařík, Ing. Petr Volf, Ing. Veronika Vašková,Mgr. Martin Zavadil
Externí spolupracovníci katedry:
doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D., prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., Ing. Jaromír Cmíral, DrSc., as. MUDr. Rudolf Černý, CSc., prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D., Ing. Věra Filipcová,  Ing. Karel Fliegel, Ph.D., Ing. Antonín Grošpic, CSc., prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.,  RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D., Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Husák, CSc., Mgr. Jaroslava Jirásková, prof. Ing. Miloš Klíma, CSc., doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.,  Ing. Tomáš Kolář, Ing. Václav Kratochvíl, prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D.,  doc. Ing. Pavel Máša, Ph.D.,  Ing. Leoš Nešvera, Ing. Marcel Pavelka, doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.,  Ing. Martin Pokorný, Ph.D., Ing. František Rund, Ph.D., PhDr. Olga Shivairová, Ph.D., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA,  Ing. Zdeněk Šlégr, Ing. Helena Trojanová, CSc., prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., Mgr. Jana Uhrová, Ing. Stanislav Vítek, doc. Ing. Jana Vránová, CSc., prof. Ing. Jan Vrba, CSc., Mgr. Erika Zetová, MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.,  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.