Kontakty

 

Vedoucí katedry:

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., email: kneppo@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 358 402

Zástupce vedoucího katedry:

 

Tajemník katedry:

Ing. Petra Hospodková, MBA, email: petra.hospodkova@fbmi.cvut.cz,  tel.: 224 355 039  
 

 

Pracovník odpovědný za vnější vztahy:  

Pracovník odpovědný za komunikaci se studenty při odhalování plagiátů (systém THESES.CZ):

 

Sekretariát katedry:

Nikola Lukáčová,  DiS.  email: nikola.lukacova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 359 901 

Klára Míšková, DiS., email: klara.miskova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 359 901 

Management projektů:

Ing. et Bc. Venuše Heřmanová, projektová a finanční manažerka,  email: hermanova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 355 051   

 

Vedení katedry je složené z vedoucího katedry, jeho zástupce, tajemníka a garantů studijních oborů garantovaných katedrou.

Garanti studijních oborů:

bakalářský zdravotnický nelékařský studijní obor Biomedicínský technik doc. Ing. Jiří Hozman, PhD.
 

 
Profesoři:
prof. Ing. Jan Čulík, DrSc. (emeritní profesor ČVUT), prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc., prof. Ing. Karel Roubík, PhD.
Docenti:
Odborní asistenti:
MUDr. Jan Bruthans, PhD., Ing. Richard Grünes, Ph.D., Ing. Michaela Indráková, Ing. Petr Kudrna, Ph.D., Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.; Ing. Ivana Kubátová. Ph.D., Ing. Jakub Ráfl, Ph.D., Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D., Mgr. Ksenia Sedova, Ph.D.,  Ing. Martina Turchichová, Ph.D., Ing. David Vrba, Ph.D.
Asistenti:
Ing. Martina Caithamlová, Ing. Gleb Donin, Ing. Zuzana Fílová,  Ing. Ondřej Gajdoš, Ing. et Bc. Venuše Heřmanová, Ing. Jan Hejda, Ing. Libor Holík, Mgr. Iveta Horáčková, Ing. Petra Hospodková, MBA, Ing. Vojtěch KamenskýIng. Markéta Masopustová, Mgr. Jitka Mariňáková, Ing. Jan Matějka, Ing. Roman Matějka, Mgr. Eva Motyčková,  Ing. Václav Ort, Ing. Jiří Petráček, Mgr. Olena Punshchykova, Ing. Hana Schaabová, Ing. Jana Štěpanovská, Ing. Petr Volf
Výzkumní/odborní pracovníci:
Ing. Michal Gulka, Ing. Marie Krečmařová, Ing. Lucie Šedzmáková, Ing. Lenka Strnadová
Doktorandi:
Ing. Lucie Benešová, Ing. Veronika Burianová, Ing. Gleb Donin, Ing. Ondřej Gajdoš, Ing. Michal Gulka, Ing. Jan Hejda, Ing. Vojtěch Kamenský, MUDr. Martin Müller, Ing. Marek Piorecký, Ing. Václava Piorecká, Mgr. Olena Punshchykova, Ing. Jana Štěpanovská, Ing. Jan Štrobl, Ing. Ivana Švandová, Mgr. Ksenia Sedova, MUDr. Michal Soták, Ing. Michaela Steklá, Ph.D., Mgr. Svitlana Strunina, Ing. Hana Schaabová, Ing. Veronika Vašková, Ing. Petr Volf, Ing. Miroslav Wiewegh, Mgr. Martin Zavadil
Externí spolupracovníci katedry:
doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D., prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., Ing. Jaromír Cmíral, DrSc., as. MUDr. Rudolf Černý, CSc., prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D., Ing. Věra Filipcová,  Ing. Karel Fliegel, Ph.D., Ing. Antonín Grošpic, CSc., prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.,  RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D., Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Husák, CSc., Mgr. Jaroslava Jirásková, prof. Ing. Miloš Klíma, CSc., doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.,  Ing. Tomáš Kolář, Ing. Václav Kratochvíl, prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D.,  doc. Ing. Pavel Máša, Ph.D.,  Ing. Leoš Nešvera, Ing. Marcel Pavelka, doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.,  Ing. Martin Pokorný, Ph.D., Ing. František Rund, Ph.D., PhDr. Olga Shivairová, Ph.D., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA,  Ing. Zdeněk Šlégr, Ing. Helena Trojanová, CSc., prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., Mgr. Jana Uhrová, Ing. Stanislav Vítek, doc. Ing. Jana Vránová, CSc., prof. Ing. Jan Vrba, CSc., Mgr. Erika Zetová, MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.,  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.