Věda a výzkum:

Výzkumné týmy

Laboratoře:

Katedra má moderní vědecké i výukové laboratoře. Řadu laboratoří zřídila nebo vybavila v rámci operačních programů Věda a výzkum pro inovace a Vzdělání pro konkurenceschopnost.

A-7 - Laboratoř biochemie a bioanalytických metod (Ing. Lenka Strnadová)
A-8 - Přístrojová technika pro anesteziologii a resuscitaci (Ing. Václav Ort)
A-9 - Laboratoř simulované JIP a pacientské simulace (Ing. Petr Kudrna, Ph.D.)
A-10 - Laboratoř lékařské přístrojové techniky (Ing. Petr Kudrna, Ph.D.)
A-11 - Laboratoř senzorů a měření (doc. Ing. David Vrba, Ph.D.)
A-13 - Vývojová laboratoř (Ing. Václav Ort)
A-15 - Laboratoř aplikované chemie a fyzikální chemie (Ing. Zuzana Fílová)
A-104 - Laboratoř obrazových senzorů, displejů a projekčních systémů (doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.)
A-105 - Nekonvenční umělá plicní ventilace (Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.)
A-108 - Speciální přístroje pro ARO a JIP (Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.)
A-110 - Laboratoř systémové fyziologie (Ing. Jana Štěpánovská)
B-114 - Laboratoř návrhu a konstrukce lékařských přístrojů (Ing. Roman Matějka)
B-116 - Laboratoř vyhodnocování polohy očí, hlavy a těla (doc. Ing. Jiří Hozman Ph.D.)
B-117 - Laboratoř virtuální instrumentace (Ing. Roman Matějka)
B-04 - Laboratoř návrhu a konstrukce trojrozměrných modelů (Ing. Markéta Masopustová)
B-408 - Laboratoř bioelektromagnetismu (doc. Dr. Ing. Jan Vrba, M.Sc.)

B-413 - Laboratoř modelování ve zdravotnictví (Ing. Vojtech Kamenský) 

 

Řešené projekty na Katedře Biomedicínské Techniky 

 

Projekty podpořené Grantovou Agenturou České Republiky (GA ČR)

"Fyzikální podstata interakcí EM pole generovaného MTM strukturami s lidským tělem a studie možnosti jejich perspektivního využití v medicíně" - 17-00477Y
Řešitel: doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
Období řešení: 1.1.2017-31.12.2019
 
"Časový kontext v úloze analýzy dlouhodobého nestacionárního vícerozměrného signálu" - 17-20480S
Řešitel: doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Období řešení: 1.1.2017-1.1.2019
 
"Neinvazivní určení teploty v lidském těle pomocí fyzikálních aspektů ultra-širokopásmového mikrovlnného kanálu" - 17-20498J
Spoluřešitel za FBMI: Ing. Ondřej Fišer
Období řešení: 1.1.2017-31.12.2019
 
"Kvantové detekční technologie: nanodiamanty pro sensing ve vnitrobuněčném prostředí" - 16-16336S
Řešitel: prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc. HDR
Období řešení: 1.3.2016 - 31.12.2018
 
 

Projekty podpořené Agenturou pro Zdravotnický Výzkum České Republiky (AZV ČR)

 "Diagnostika a terapie orofaciální bolesti" - 15-31538A 
Řešitel: doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc. 
Období řešení: 1.5.2015-31.12.2018
Účastníci projektu: ČVUT/FBMI
                            UK v Praze
 
 "Vývoj aortální chlopně nabázi perikardu pomocí autologních primárních a kmenových buněk a mechanického zatěžování v bioreaktoru" - 15-29153A 
Řešitel: Ing. Roman Matějka
Období řešení: 1.5.2015 - 31.12.2018
Účastníci projektu: ČVUT/FBMI
                            Fyziologický ústav AV ČR
                            Institut klinické a experimentální medicíny
                            Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 
"Nanovlákenné nosiče léčiv s řízeným uvolněním pro hojení ran založené na enkapsulaci funkcionalizovaných nanodiamantových částic" - 15-33094A 
Řešitel: prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.
Období řešení: 1.5.2015 - 31.12.2018
Účastníci projektu: ČVUT/FBMI
                            Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
                            Mikrobiologický ústav AV ČR 
                                
                        
                             

Vybrané publikace v období 2015-2017

2017 

D. Vrba, J. Vrba, D. B. Rodrigues, and P. Stauffer, “Numerical investigation of novel microwave applicators based on zero-order mode resonance for hyperthermia treatment of cancer,” Journal of the Franklin Institute-Engineering and Applied Mathematics, vol. 354, no. 18, pp. 8734-8746, Dec, 2017. Q1 IF 3.139

M. Kumorek, O. Janouskova, A. Hocherl, M. Houska, E. Mazl-Chanova, N. Kasoju, L. Cuchalova, R. Matejka, and D. Kubies, “Effect of crosslinking chemistry of albumin/heparin multilayers on FGF-2 adsorption and endothelial cell behavior,” Applied Surface Science, vol. 411, pp. 240-250, Jul, 2017. Q1 IF 3.387

D. Kala, V. Krajca, H. Schaabova, L. Lhotska, and V. Gerla, “Optimal Parameters of Adaptive Segmentation for Epileptic Graphoelements Recognition,” Radioengineering, vol. 26, no. 1, pp. 323-329, Apr, 2017. Q4 0.945

M. Gulka, E. Bourgeois, J. Hruby, P. Siyushev, G. Wachter, F. Aumayr, P. R. Hemmer, A. Gali, F. Jelezko, M. Trupke, and M. Nesladek, “Pulsed Photoelectric Coherent Manipulation and Detection of N-V Center Spins in Diamond,” Physical Review Applied, vol. 7, no. 4, pp. 7, Apr, 2017. Q1 IF 4.808

G. Donin, M. Bartak, and P. Kneppo, “ESTIMATION OF MEDICAL EQUIPMENT PRICES - A CASE STUDY OF TOMOTHERAPY EQUIPMENT IN THE CZECH REPUBLIC,” Journal of Business Economics and Management, vol. 18, no. 6, pp. 1193-1211, 2017. Q2 IF 0.968

K. A. Sedova, J. E. Azarov, N. V. Arteyeva, A. O. Ovechkin, M. A. Vaykshnorayte, V. A. Vityazev, O. G. Bernikova, D. N. Shmakov, and P. Kneppo, “Mechanism of Electrocardiographic T-Wave Flattening in Diabetes Mellitus: Experimental and Simulation Study,” Physiological Research, vol. 66, no. 5, pp. 781-789, 2017. Q4 IF 1.461

P. Ashcheulov, A. Taylor, J. More-Chevalier, A. Kovalenko, Z. Remes, J. Drahokoupil, P. Hubik, L. Fekete, L. Klimsa, J. Kopecek, J. Remiasova, M. Kohout, O. Frank, L. Kavan, and V. Mortet, “Optically transparent composite diamond/Ti electrodes,” Carbon, vol. 119, pp. 179-189, Aug, 2017. Q1 IF 6.337

M. O. Meade, D. Young, S. Hanna, Q. Zhou, T. E. Bachman, C. Bollen, A. S. Slutsky, S. E. Lamb, N. K. J. Adhikari, S. D. Mentzelopoulos, D. J. Cook, S. Sud, R. G. Brower, B. T. Thompson, S. Shah, A. Stenzler, G. Guyatt, and N. D. Ferguson, “Severity of Hypoxemia and Effect of High-Frequency Oscillatory Ventilation in Acute Respiratory Distress Syndrome,” American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, vol. 196, no. 6, pp. 727-733, Sep, 2017. Q1 13.204

2016 

M. Laviola, J. Rafl, M. Rozanek, P. Kudrna, and K. Roubik, “Models of PaO2 response to the continuous distending pressure maneuver during high frequency oscillatory ventilation in healthy and ARDS lung model pigs,” Experimental Lung Research, vol. 42, no. 2, pp. 87-94, Feb, 2016. Q4 IF 1.394

K. Mezian, and J. Bruthans, “WHY DO LOCAL CORTICOSTEROID INJECTIONS WORK IN CARPAL TUNNEL SYNDROME, BUT NOT IN ULNAR NEUROPATHY AT THE ELBOW?,” Muscle & Nerve, vol. 54, no. 2, pp. 344-344, Aug, 2016. Q2 IF 2.605

D. Vrba, D. B. Rodrigues, J. Vrba, and P. R. Stauffer, “Metamaterial Antenna Arrays for Improved Uniformity of Microwave Hyperthermia Treatments,” Progress in Electromagnetics Research-Pier, vol. 156, pp. 1-12, 2016. Q2 IF 2.404

J. Stursa, J. Havlik, V. Petrakova, M. Gulka, J. Rails, V. Zach, Z. Pulec, V. Stepan, S. A. Zargaleh, M. Ledvina, M. Nesladek, F. Treussart, and P. Cigler, “Mass production of fluorescent nanodiamonds with a narrow emission intensity distribution,” Carbon, vol. 96, pp. 812-818, Jan, 2016.  Q1 IF 6.337

O. Punshchykova, J. Svehlikova, M. Tysler, R. Grunes, K. Sedova, P. Osmancik, J. Zd'arska, D. Herman, and P. Kneppo, “Influence of Torso Model Complexity on the Noninvasive Localization of Ectopic Ventricular Activity,” Measurement Science Review, vol. 16, no. 2, pp. 96-102, Apr, 2016. Q3 IF 1.344

H. Psotova, P. Ostadal, M. Mlcek, A. Kruger, M. Janotka, D. Vondrakova, T. Svoboda, M. Hrachovina, L. Taborsky, V. Dudkova, S. Strunina, O. Kittnar, and P. Neuzil, “Ischemic Postconditioning and Nitric Oxide Administration Failed to Confer Protective Effects in a Porcine Model of Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation,” Artificial Organs, vol. 40, no. 4, pp. 353-359, Apr, 2016.  Q2 IF 2.403

K. A. Sedova, M. A. Vaykshnorayte, A. O. Ovechkin, P. Kneppo, O. G. Bernikova, V. A. Vityazev, and J. E. Azarov, “Ventricular Electrical Heterogeneity in Experimental Diabetes Mellitus: Effect of Myocardial Ischemia,” Physiological Research, vol. 65, no. 3, pp. 437-445, 2016. Q4 IF 1.461

E. Filova, B. Jakubcova, I. Danilova, E. K. Kostakova, T. Jarosikova, O. Chernyavskiy, J. Hejda, M. Handl, J. Beznoska, A. Necas, J. Rosina, and E. Amler, “Polycaprolactone Foam Functionalized With Chitosan Microparticles - a Suitable Scaffold for Cartilage Regeneration,” Physiological Research, vol. 65, no. 1, pp. 121-131, 2016.  Q4 IF 1.461

K. Vocetkova, M. Buzgo, V. Sovkova, D. Bezdekova, P. Kneppo, and E. Amler, “Nanofibrous polycaprolactone scaffolds with adhered platelets stimulate proliferation of skin cells,” Cell Proliferation, vol. 49, no. 5, pp. 568-578, Oct, 2016. Q1 IF 4.112

J. Pokorny, A. Jandova, J. Kobilkova, and J. Vrba, “Energy parasites trigger oncogene mutation,” International Journal of Radiation Biology, vol. 92, no. 10, pp. 577-582, Oct, 2016. Q1 IF 1.992

2015 

K. Roubik, L. Sieger, and K. Sykora, “Work of Breathing into Snow in the Presence versus Absence of an Artificial Air Pocket Affects Hypoxia and Hypercapnia of a Victim Covered with Avalanche Snow: A Randomized Double Blind Crossover Study,” Plos One, vol. 10, no. 12, pp. 16, Dec, 2015. Q1 IF 2.806

I. Ivlev, J. Vacek, and P. Kneppo, “Multi-criteria decision analysis for supporting the selection of medical devices under uncertainty,” European Journal of Operational Research, vol. 247, no. 1, pp. 216-228, Nov, 2015. Q1 IF 3.297

D. B. Rodrigues, P. R. Stauffer, D. Vrba, and M. D. Hurwitz, “Focused ultrasound for treatment of bone tumours,” International Journal of Hyperthermia, vol. 31, no. 3, pp. 260-271, May, 2015. Q1 3.262

I. Jurickova, K. Roubik, and M. Muller, “Delivery of heliox with a semi-closed circuit during spontaneous breathing: a comparative economic theoretical study,” Bmc Pulmonary Medicine, vol. 15, pp. 8, Jun, 2015. Q3 IF 2.435

J. Vrba, J. Karch, and D. Vrba, “Phantoms for Development of Microwave Sensors for Noninvasive Blood Glucose Monitoring,” International Journal of Antennas and Propagation, pp. 5, 2015. Q3 1.164

 E. Bourgeois, A. Jarmola, P. Siyushev, M. Gulka, J. Hruby, F. Jelezko, D. Budker, and M. Nesladek, “Photoelectric detection of electron spin resonance of nitrogen-vacancy centres in diamond,” Nature Communications, vol. 6, Oct, 2015. Q1 IF 12.124

M. Kumorek, D. Kubies, E. Filova, M. Houska, N. Kasoju, E. Mazl Chanova, R. Matejka, M. Kryslova, L. Bacakova, and F. Rypacek, “Cellular Responses Modulated by FGF-2 Adsorbed on Albumin/Heparin Layer-by-Layer Assemblies,” Plos One, vol. 10, no. 5, pp. 23, May, 2015. Q1 IF 2.806