Studium a výuka

Katedra je základní organizační jednotkou fakulty, kde probíhá pedagogická a vědecko-výzkumná činnost. Katedra biomedicínské techniky garantuje studijní program "Biomedicínská a klinická technika", a to konkrétně

 

projekty pro studenty

Obecný popis témat, na kterých s námi mohou studenti spolupracovat v rámci bakalářských a magisterských prací a projektů

šablona pro psaní DP, BP a studentských projektů

pokyny pro vytváření zadní DP a BP

Předměty zajišťované KBT

Předměty na oboru SIPZ

Předměty na oboru BMT

Předměty na oboru BME

Předměty na ostatních oborech

Anglická výuka