Údaje o zahájení řízení ke jmenování profesorem

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. - řízení zahájeno dne 30. 10. 2017

doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. - řízení zahájeno dne 30. 10. 2017