Informace k VVVS/RIV

Databáze VVVS (publikační činnost pracovníků ČVUT)


Vstup pro zájemce o informace:

https://www.vvvs.cvut.cz/search/

Poskytuje vyhledávání publikací a grantů pracovníků FBMI (celého ČVUT) podle různých kritérií.

Autorizovaný vstup pro pracovníky a studenty ČVUT:

https://www.vvvs.cvut.cz/aplikace/

Zde můžete:

 • vybírat, prohlížet a třídit publikace pracovníků FBMI (celého ČVUT)
 • zadávat nové zápisy
 • opravovat a doplňovat starší zápisy
 • najít hodnocení dle metodiky Rady vlády (tzv. RIV body) za všechny roky od 2008
 • najít přehledné statistiky a publikační činnosti fakult, kateder i jednotlivých pracovníků

 

Webové stránky Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace 


http://www.vyzkum.cz/
 

Zde najdete:  

 • aktuální informace z oblasti VaVaI
 • přehled všech běžících grantů
 • legislativu a předpisy z oblasti VaVaI
 • databáze CEA, CEP, CEZ, VES, RIV
 • metodiku hodnocení organizací ve VaVaI
 • hodnocení organizací (až do úrovně fakult) za všechna předchozí období

Informační systém - konkrétní odkazy: 

 

Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích - VES
Rejstřík informací o výsledcích - RIV

Centrální evidence projektů - CEP

Centrální evidence výzkumných záměrů - CEZ

Centrální evidence aktivit - CEA

Pro tzv. body RIV jsou důležité tyto informace:
 

Definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací
(přesný a podrobný popis jednotlivých výsledků VaVaI vkládaných do RIV)
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů ve znění pro rok 2012

Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice (po revizi 2010)
http://www.vyzkum.cz/storage/att/56CD95E5453F0A261028BBC8262692AF/Seznam%202010%20aktualizace%20k%2019.8.2011.pdf

 

Metodický dopis - vkládání údajů do VVVS/RIV

Metodický dopis 2012

 

Přístup k mezinárodním databázím pro studenty a zaměstnance ČVUT: 

 

https://dialog.cvut.cz/
(po autentizaci na této adrese jsou všechny databáze přístupné bez dalšího přihlašování)

Zde najdete (odkazy jsou funkční pouze z počítače přihlášeného ke službě „dialog“ – viz výše):

a řadu dalších databází