Výsledky RVVI 2011

 

Hodnocení výzkumných organizací (mj. univerzit a fakult) na stránkách Rady vlády

Hodnocení výzkumných organizací Radou vlády pro vědu, výzkum a inovace za rok 2011 (dále RVVI 2011) zahrnuje všechny výsledky za roky 2006-2010, které byly vloženy do VVVS a Rada vlády je uznala.

Hodnocení výzkumných organizací probíhá ve 4 etapách. Dále jsou uvedeny oficiální konečné výsledky (tj. po 4. etapě) tak, jak byly zveřejněny na stránkách Rady vlády (www.vyzkum.cz)

Hodnocení výzkumných organizací

 

Hodnocení fakult, kateder a pracovníků ČVUT na stránkách databáze VVVS

Dále uvádíme hodnocení po 4. etapě (zveřejněno dne 16.2.2012)

Podrobné informace najdete na vvvs.cvut.cz (volte v hlavním menu "Hodnocení vědeckovýzkumné činnosti")

Zdůvodnění přidělení/nepřidělení bodů najdete na vvvs.cvut.cz (volte v hlavním menu "Publikace a další výsledky VaV" a v podmenu "Prohlížení a opravy"; po zobrazení výsledků najdete zdůvodnění při prokliknutí hodnoty nebo informace ve sloupci RVV2011)

(Přesnost výpočtu bodů. Součet fakulty/součásti ve VVVS nemusí odpovídat oficiálním hodnotám bodů zveřejněných RVVI. To je dáno zejména faktem, že dříve do RIV předané výsledky nemají dostatečné informace, které by spravedlivě rozdělily body podle nově stanovovaných kritérií. A protože ve VVVS tyto informace jsou, rozdělení bodů mezi jednotlivé fakulty/součásti jsou zde oproti RVVI vlastně "přesnější".)

Hodnocení fakult ČVUT

Hodnocení kateder FBMI

Hodnocení pracovníků FBMI (pracovníci bez jediné publikace, tj. mající 0 bodů, nejsou uvedeni)