TÚ B1.3

TÚ B1.3 Methods for reconstruction of experimental physiological data (Ing. Pavel Smrčka, PhD.)

The goal is a design and constitution of a special modular system for scanning, digitalization, transmission, on-line processing and recording of the technical and physiological parameters (EEG, EKG, EMG, skin resistance, temperature and breath characteristics), capable of working in the environment with high noise level, further the realization of complex experimental software system for interactive visualization and advanced analysis of multidimensional biomedical data obtained from the measurements, running trial set of experiments resulting in fully integrated methods of examination of biological objects. Setting up mobile station for investigation of cardiovascular system and biofeedback in clinical praxis. Seeking an optimal possibilities of telemetric transmission of biological signals into the measuring module. Development of the key algorithms for analysis of given parameters.

Selected outputs of the project during the year 2005 and 2006:

  • Smrčka, P. — Hána, K. — Kašpar, J. — Brada, J.: Zařízení pro snímání teploty určené pro měřící celu přístroje pro zobrazování pomocí nukleární magnetické rezonance. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví (č. přihlášky 2006–18076, č. zápisu 17130) http://www.upv.cz/pls/portal30/ptdet?xprim=988816&lan=cs

  • Smrčka, P. — Hána, K. — Kašpar, J. — Kneppo, P. — Tyšler, M.: Systém pro měření biologických a technických veličin v prostředí silného a proměnlivého elektromagnetického pole. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví (č. přihlášky 2006–18077, č. zápisu 17088) http://www.upv.cz/pls/portal30/ptdet?xprim=988821&lan=cs

  • Smrčka, P. — Hána, K. — Kašpar, J. — Brada, J. — Fiala, R.: Multifractal Analysis of Heart Rate Variability in Sleep Deprivation and Alcohol Intoxication. In: The 3rd European Medical and Biological Engineering Conference — EMBEC´05 [CD-ROM]. Praha: Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, 2005, vol. 11, s. 2583–2586. ISSN 1727–1983

  • Čapek, M. — Janáček, J. — Kubínová, L.: Methods for Compensation of the Light Attenuation with Depth of Images Captured by a Confocal Microscope. In: Microscopy Research and Technique. 2006, vol. 69, no. 8, s. 624–635. ISSN 1059–910X http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112642048/ABSTRACT

  • Hána, K. — Smrčka, P. — Kašpar, J. — Fiala, R. — Brada, J.: Modular Measuring System „Advanced PDA“ Designated for Support of the Medical and Biomedical Engineering Research. In: The 3rd European Medical and Biological Engineering Conference — EMBEC´05 [CD-ROM]. Praha: Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, 2005, vol. 11, s. 2507–2510. ISSN 1727–1983

  • Čapek, M. — Kubínová, L. — Janáček, J. — Hána, K. — Smrčka, P.: Volume Visualization of Large Biological Tissue Specimens. In: Analysis of Biomedical Signals and Images — Proceedings of Biosignal 2006. Brno: VUTIUM Press, 2006, s. 230–232. ISBN 80–214–3152–0.

  • Hána, K. — Smrčka, P. — Kašpar, J. — Fiala, R.: Programový balík pro snímání a analýzu endobronchyálních teplot na PDA. Softwarový produkt. Vlastník: ČVUT FBMI, 2006.

  • Smrčka, P. — Jiřina, M. — Hána, K. — Trefný, Z.: New Robust Methods for Pseudo-Period Detection in Seismocardiographic Signal. In: Proceedings of the Fourth IASTED International Conference on BIOMEDICAL ENGINEERING. Zürich: Acta Press, 2006, s. X1-X5. ISBN 0–88986–576–0.

  • Čapek, M. — Janáček, J. — Kubínová, L. — Smrčka, P. — Hána, K.: Volume Visualization of Biological Tissue Specimens Using Confocal Microscopy. In: Lékař a technika. 2006, vol. 36, no. 2, s. 240–244. ISSN 0301–5491.

  • Čapek, M. — Janáček, J. — Karen, P. — Kubínová, L. — Smrčka, P. — et al.: 3D Visualization of Large Biological Tissue Specimens Captured by a Confocal Microscope.In: Proceedings S4G International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry. Praha: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006, s. 477–482. ISBN 80–7015–037–8.