Bílá kniha

  • Bílá kniha od akademického roku 2014/2015 - studijní plány je k dispozici na: http://bilakniha.cvut.cz/ . Je zde dostupná jak česká verze, tak i verze v angličtině. K dispozici jsou i doporučené průchody pro jednotlivé obory v podobě PDF souborů. Kromě toho je k dispozici archiv, který umožňuje najít údaje k danému předmětu zpětně. Údaje se zde aktualizují 1x za 24 hodin a to pouze z KOSu. V případě, že naleznete nesoulad se skutečností, prosím, obracejte se na studijní oddělení.
     
  • Bílá kniha pro akademický rok 2013/2014 - část studijní plány (aktualizace ke dni 19.5.2013, soulad s KOS s výjimkou aktuálních vyučujících - aktuální vyučující všichni by měli být na www stránce daného předmětu vždy) bez doprovodných textů (vysvětlivky - legenda zde)
     
  • Bílá kniha pro akademický rok 2012/2013 - část studijní plány (aktualizace ke dni 4.11.2012, soulad s KOS s výjimkou aktuálních vyučujících - aktuální vyučující jsou na www stránce daného předmětu vždy) bez doprovodných textů (vysvětlivky - legenda zde)
     
  • Bílá kniha pro akademický rok 2011/2012 - část studijní plány bez doprovodných textů (vysvětlivky - legenda zde)