Magisterský studijní obor SIPZ

Cílem volitelné odborné praxe je, aby absolventi oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví získali patřičné praktické návyky a dovednosti pro své budoucí uplatnění v praxi po absolvování dvouletého magisterského studijního oboru dle platné akreditace udělené MŠMT ČR, a to nejen z hlediska získání praktických dovedností, ale i práce v kolektivu.

Zásady pro vykonání odborné praxe (OP):

 1. OP platí pouze pro studenty oboru SIPZ, kteří si ji zapsali jako volitelný předmět (viz http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17voppms).
 2. Odborná praxe je zaměřena na poznání činnosti manažera ve zdravotnickém zařízení nebo ve výrobní či servisní organizaci v oblasti zdravotnictví. Praxe budou připraveny individuálně na základě požadavku studenta vyjádřeného do konce 1. semestru a budou spočívat převážně ve stínování zvoleného manažera. Podmínkou získání zápočtu je vypracování zprávy
  o odborné praxi dle závazného vzoru a její projednání s příslušným manažerem.
 3. Rozsah OP je 120 hodin. OP může být realizována v souvislém bloku, nebo postupně, tj. i po jednom dni v týdnu apod. v závislosti na dohodě mezi studentem a zdravotnickým zařízením.
 4. Každý student musí odevzdat pro získání zápisu do indexu potvrzení o vykonání praxe, dotazník o hodnocení OP studentem a zpracovanou zprávu o průběhu vykonané praxe (min.
  rozsah 3 strany A4 čistého textu, případně s obrázky). Po odevzdání těchto dokladů získá zápis do indexu od garanta předmětu.
 5. Aby byla praxe úspěšně zakončena v semestru, ve kterém ji student absolvoval, musí student získat zápis do indexu do konce zkouškového období příslušného semestru.
 6. Pokud poskytovatel požaduje smlouvu k zajištění praxe, pak je možné, aby ji poslal na adresu garanta odborné praxe v elektronické podobě, anebo garant OP pošle do zdravotnického
  zařízení, po sdělení kontaktní osoby, prototyp smlouvy.
 7. Do nemocnic může být vyžadováno očkování proti hepatitidě B (viz podrobnosti o očkování).
 8. Plášť, popř. další součásti oděvu poskytuje fakulta jako zápůjčku (vyřizuje technik Zdeněk Kubec, kubec@fbmi.cvut.cz, 224358494, Po 13.30 až 14.30 a Čt 9.30 až 10.30, m.č. B9,
  přízemí za vrátnicí vpravo).
 9. Náklady na ubytování a stravu v místě výkonu OP si po celou dobu praxe hradí student.
 10. V průběhu výkonu OP student nemá nárok na mzdu; případná finanční odměna či mzda ze strany poskytovatele OP není překážkou pro úspěšné absolvování a započtení praxe.

Očkování:

Očkování proti hepatitidě typu B provádí pan MUDr. Protiva každé úterý od 8 do 11 a od 13 - 14 hod. ve své ordinaci (Stadion Františka Klotze, SK Kladno). Je nutné nahlásit příslušnost studenta k Fakultě biomedicínského inženýrství (FBMI) a očkování proti hepatitidě typ B je pro studenta zdarma. Virózy a chřipky očkování znemožňují!

MUDr. Protivovi netelefonujte, není nutné se objednávat!

Garant odborných praxí je doc. Vladimír Rogalewicz, m.č. B511. Praxe bude sjednána pro zájemce individuálně. Zájemci o praxi se přihlásí u garanta nejpozději do 24. ledna 2013 – přihláška na praxi je závazná; student, který se na praxi přihlásí, je povinen zapsat si tento předmět v letním semestru jako volitelný. Zápis za vykonání praxe do indexu uděluje studentům garant ve stanovených termínech. Odpovědnost za průběh, hodnocení odborné praxe a za zpracování údajů a celkového přehledu má garant předmětu.