Vyučované předměty (Zdravotnický obor Biomedicínský technik - prezenční forma) - zimní semestr

KodNázev
17BBALPAlgorithmic and Programming Theory
17PBBALPAlgorithmic and Programming Theory
17PBBAF1Anatomy and Physiology I
17BBAF1Anatomy and Physioloy I.
17BBBCHBiochemistry
17PBBBCHBiochemistry
17BBBLGBiology
17PBBBLGBiology
17BBBBBiomechanics and Biomaterials
17PBBBBBiomechanics and Biomaterials
17PBBAZDBiomedical Data Analysis and Processing
17BBBFTBiophotonics
17PBBBFTBiophotonics
17BBPNKDesign and Construction of Medical Devices / Practical Exercises
17PBBPNKDesign and Construction of Medical Devices/Practical Exercises
17BBPMP1Devices, methods and procedures in clinical practice 1
17PBBPMP2Devices, Methods and Procedures in Clinical Practise II
17BBEMElectrical Measurements
17PBBEMElectrical Measurements
17BBEOElectronic Circuits
17PBBEOElectronic Circuits
17BBELFElectrophysiology
17PBBELFElectrophysiology
17BBJA1English Language I.
17BBJA3English Language III.
17PBBA3AEnglish Language IIIA (part 1)
17BBZFKFundamentals of Farmacokinetics
17BBZODImage Data Processing
17PBBZODImage Data Processing
17BBZSImaging Systems
17PBBZSImaging Systems
17BBIABInformation Analysis of Biological Systems & Signals
17BBISZInformation Systems in Health Care
17PBBISZInformation Systems in Health Care
17BBITTInformation Technology and Telemedicine
17PBBITTInformation Technology and Telemedicine
17PBBUSSIntroduction to Signals and Systems
17BBUSSIntroduction to Systems & Signals
17BBZLNLegislation in Health Care and Technical Standards
17PBBZLNLegislation in Health Care and Technical Standards
17BBLADLinear Algebra and Differential Calculus
17PBBLADLinear Algebra and Differential Calculus
17BBSMMathematical Seminars
17BBLPZMedical Devices & Equipment
17PBBLPZ1Medical Devices and Equipments I (Diagnostic Devices)
17BBLTRMedical Terminology
17PBBLTRMedical Terminology
17PBBMTBMicroprocessors in Biomedicine
17BBMTBMicroprocessors in Medicine
17BBFVPMultivariable Calculus
17PBBFVPMultivariable Calculus
17BBNRTNeurotechnology
17BBFCHPhysical Chemistry
17PBBFCHPhysical Chemistry
17BBTV1Physical Education I.
17BBTV3Physical Education III.
17BBTV5Physical Education V.
17BBSFPhysical Seminars
17PBBFY1Physics I
17BBFY1Physics I.
17PBBPPMProgramming in Matlab
17BBPSLPsychology
17PBBPSLPsychology
17BBMZBReal-Time Measuring and Processing Biosignals
17BBMVPResearch Methodology
17PBBMVPResearch Methodology
17BBBOZPSafety Regulations and Standards in Electrical engineering
17PBBBOZPSafety Regulations and Standards in Electrical Engineering
17BBTPRTeam Project
17PBBTPRTeam Project
17PBBTELTeory of Electrical Engineering
17BBTELTheory of Electrical Engineering
17PBBVBIVirtual Bioinstrumentation