Letní semestr 2017/2018

 

Rozvrh pro prezenční formu studia - Tato webová stránka slouží pouze k zobrazení rozvrhu. Pro samotnou tvorbu rozvrhu použijte informační systém KOS.

 - Poznámky k rozvrhu

Bílá kniha - podrobné aktuální studijní plány podle semestrů (Časový plán akademického roku ČVUT FBMISeznam zkratek)

 

Změny - Přesuny

 

Změna ve středu 25. dubna 2018

8:00-10:00 z KL:C-1 přesun do KL:C-4 - 17PBLOPL - Organizace a provoz laboratoře ve zdravotnickém zařízení (Ing. Luděk Šprongl)
10:00-12:00 z KL:C-1 přesun do KL:A-121 (316) - 17PMBAFY - Aplikovaná fyzika (doc. Dr. Ing. Milan Šiňor)

 

-

Poznámky k rozvrhu

Podrobnosti k jednotlivým předmětům naleznete zde.

Týdny se počítají podle týdnů výuky (pořadové číslo týdnu v semestru), tj.

1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 19.2.2018.
2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 26.2.2018.

Podrobný rozpis jednotlivých týdnů je uveden u časového plánu ak. roku ČVUT FBMI.

Úpravy rozvrhu:

1. V případě potřeby změny v rozvrhu je nutné se obrátit na katederní rozvrháře. Případně je možné navrhnout řešení.
2. Každou změnu v rozvrhu je nutné hlásit katedernímu rozvrháři (včetně obsazení osobami)!
3. Případné problémy s rozvrhem na daném oboru řeší katederní rozvrháři.

Změny ve výuce, změny místností:

Tyto změny oficiálně zajišťuje a oznamuje na úrovni fakulty pouze fakultní rozvrhář a to Ing. Petr Písařík, Ph.D.

Vyučovací hodiny:

1. 8:00-8:50, 2. 9:00-9:50, 3. 10:00-10:50, 4. 11:00-11:50, 5. 12:00-12:50, 6. 13:00-13:50, 7. 14:00-14:50, 8. 15:00-15:50, 9. 16:00-16:50, 10. 17:00-17:50, 11. 18:00-18:50, 12. 19:00-19:50

-->