Dotazy

Nejčastější dotazy jsou k dispozici v tomto dokumentu

Ostatní dotazy a připomínky ohledně rozvrhu posílejte katederním rozvrhářům:

Biomedicínská informatika (BMI - kódy 17BIXXX, 17PBIXXX, 17KBIXXX) - Ing. Anna Schlenker
Biomedicínský technik (BMT PFS + KFS - kódy 17BBXXX, 17PBBXXX, 17BKXXX, 17KBBXXX) - Ing. Petra Hospodková, MBA 
Fyzioterapie (FZT - kódy 17BFXXX, 17PBFXXX) - Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
Optika a optometrie (OPT - 17BOXXX, 17PBOXXX) - paní Romana Šiffnerová 
Plánování a řízení krizových situací (PŘKS PFS + KFS - kódy 17BPXXX, 17PBPXXX, 17KBPXXX, 17KBP2XXX) - Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. 
Radiologický asistent (RA - kódy 17BRXXX, 17PBRXXX) - Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
Zdravotnický záchranář (ZZ - kódy 17BZXXX, 17PBZXXX) - Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
Zdravotní laborant (ZL - kódy 17BLXXX, 17PBLXXX) - Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB - kódy 17PMPXXX, 17PMP2XXX) - paní Romana Šiffnerová
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ PFS + KFS - kódy 17PMSXXX, 17KMSXXX) - Ing. Petra Hospodková, MBA
Biomedicínský inženýr (BME - kódy 17PMBXXX) - Ing. Petra Hospodková, MBA
Civilní a nouzové plánování (CNP PFS + KFS - kódy 17MCXXX, 17PMCXXX, 17KMCXXX) - Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.

Dotazy ohledně specifických otázek daného oboru zasílejte jednotlivým garantům oborů nebo jejich zástupcům podle následujícího rozpisu:

Biomedicínská informatika (BMI) - doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. (zástupce Mgr. Radim Krupička, Ph.D.)
Biomedicínský technik (BMT + AJ, RJ) - doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (zástupce Ing. Petr Kudrna, Ph.D.)
Fyzioterapie (FZT) - prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. (zástupce Mgr. Simona Hájková, Ph.D.)
Optika a optometrie (OPT) - doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc. (zástupce prim. doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO MBA)
Informační a komunikační technologie v lékařství (ICTM) - doc. PhDr. et Ing. Jaroslav Průcha, CSc. Ph.D. (zástupce Ing. Karel Hána, Ph.D.)
Plánování a řízení krizových situací (PŘKS) - prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. (zástupce Ing. Jiří Halaška, Ph.D.)
Radiologický asistent (RA) - prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. (zástupce Ing. Jana Hudzietzová)
Zdravotnický záchranář (ZZ) - doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. (zástupce Mgr. Pavel Böhm)
Zdravotní laborant (ZL) - prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. (zástupce MUDr. Daniela Obitková)
Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB + AJ) - prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. (zástupce RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. )
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ + AJ, RJ) - prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. (zástupce Ing. Martina Caithamlová)
Biomedicínský inženýr (BME + AJ - EM CEMACUBE, RJ) - prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. (zástupce doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.)
Civilní nouzové plánování (CNP) - prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. (zástupce Ing. Jiří Halaška, Ph.D.)