Místnosti

Význam prefixů:

 • ZZ:YY-XXX - ZZ(Lokalita):YY(Budova)-XXX(Číslo místnosti)

Lokality

 • KL:YY-XXX znamená, že místnost je umístěna v Kladně
 • AL:YY-XXX znamená, že místnost je umístěna na Albertově v Praze
 • ostatní místnosti bez označení KL: či AL: jsou umístěny na různých místech v Praze

Budova KOKOS část A - Nám. Sítná 3105

 • KL:A-XX (A-7 až A-16ab) laboratoře v přízemí
 • KL:A-XXX (A-104 až A-121 - 1. patro) laboratoře v prvním patře
 • Laboratoře jsou umístěny v nástavbě laboratorním traktu, kam existuje průchod v rámci přízemí u výtahů!
 • !!! V průběhu rekonstrukce (od 18. 12. 2017) hlavní výškové budovy bude uzavřena spojovací chodba. Vstup do laboratorního traktu bude možný pouze z ulice Josefa Čapka ,viz mapa. !!!

Budova KOKOS část B - Nám. Sítná 3105 (V době rekonstrukce nahrazeno budovou na Floriánském náměstí 103)

 • KL:B-X, KL:B-XX a KL:B-XXX místnosti a laboratoře jsou umístěny ve výškové budově
 • !!! V průběhu rekonstrukce budou tyto učebny přestěhovány do náhradní budovy na Floriánském náměstí č.p. 103, viz mapa. Dislokace těchto učeben (od 29. 1. 2018) v náhradní budově na Floriánském náměstí zde.!!!
 • KL:As, KL:As-XXX, KL:Cs, KL:Cs-XXX - umístění v suterénu výškové budovy.
 • !!! V průběhu rekonstrukce hlavní výškové budovy budou učebny přístupné.!!!

Budova KOKOS část C - Nám. Sítná 3105

 • KL:C-X jsou sály a salónek v přízemí. KL:C-1 - velký sál, KL:C-2 - salónek, KL:C-4 - malý sál
 • !!! V průběhu rekonstrukce hlavní výškové budovy budou učebny přístupné.!!!

Budova Kasárna K - ul. Sportovců 2311

 • KL:K-XXX objekt bývalých kasáren cca 15 minut pěšky od fakulty, ul Sportovců 2311 viz mapa 

Nové budovy používané v průběhu rekonstrukce

 • Nová učebna KL:D-701 umístěná na adrese ul. Sportovců 2457 (Dentální klinika), vedle objektu „Kasárna“, viz mapa.
 • Nové učebny KL:GDM-19 a KL:GDM-20 umístěné na adrese ul. 5. května 1870 (Domov mládeže Sítná – GDM), viz mapa.

 

Využití všech místností na jiné akce, než je rozvrhovaná pravidelná výuka, je možné pouze prostřednictvím rezervace v KOSu buď jako zkouška, zápočet, klasifikovaný zápočet a nebo jako jednorázová akce.

 

Stav dataprojektorů v učebnách (pouze poruchy či související poruchy, či změna stavu):

Ve velkém sále C-1 je třeba používat výhradně ovládací pult v katedře u dveří a nikoli u okna! Původní panel někdo poškodil.

V malém sále C-4 je třeba používat výhradně ovládací pult v katedře u dveří a nikoli u okna!

S případnými dotazy nebo problémy je možné se obracet přímo na Zdeňka Kubce či Pavla Kupku, it@fbmi.cvut.cz , 224358494.

POZOR! Není možné nechávat dataprojektory zapnuté i po ukončení výuky přes noc. Vůbec nevadí, když se systém vypne a pak za 20 minut zase zapne. POZOR!