Bilaterální dohody

Brown University - Providence, Rhode Island, USA

- kontaktní osoby: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc., doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc., prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
- možnost stáže pro studenty oboru PBM (vázáno na téma projektu zadané zahraničním partnerem)
 

Faculty of Bioengineering, "Gr. T. Popa" University of Medicine and Pharmacy - Iasi, Rumunsko

- kontaktní osoba: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
- spolupráce v rámci programu LLP/Erasmus
 

Jordan University of Science and Technology, Engineering Faculty - Irbid, Jordánsko

- kontaktní osoba: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc., doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
- možnost stáže pro studenty oboru PMB (vázáno na téma projektu zadané zahraničním partnerem)
- možnost jednosemestrálního pobytu pro studenty BMT - sledujte aktuality
- možnost pobytu dvou jordánských studentů na 1 semestr na FBMI (podpořené stipendiem FBMI)
 

National Technical University of Ukraine "KPI" Inter-University Medical Engineering Faculty - Kyjev, Ukrajina

- kontaktní osoba: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
- v případě zájmu možno dohodnout osobně
 

RWTH Aachen - Německo

- kontaktní osoba: doc. Vladimír Rogalewicz, Csc., prof. Dr.-Ing. Vladimír Blažek, Dr.h.c.
- spolupráce v rámci programu LLP/Erasmus
- v květnu 2008 uspořádán na Kladně společný workshop Cooperation 2008 za účasti početné skupiny studentů z Aachen - v pořádání takových workshopů budeme pokračovat.
 

Tallinn University of Technology - Estonsko

- konstaktní osoba: proděkan zodpovědný za zahraniční styky
- spolupráce v rámci programu LLP/Erasmus (bilaterální dohoda podepsaná na úrovni Rektorátu ČVUT)
 

TU Košice, Strojnická fakulta - Slovensko

- kontaktní osoba: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
- spolupráce v rámci programu LLP/Erasmus
 

Uzhgorod National University, Deparment of Solid-State Electronics - Užhorod, Ukrajina

- kontaktní osoba: doc. Vladimír Rogalewicz, Csc.
- v případě zájmu možno dohodnout individuálně