Výjezdy mimo Evropu (MBD) - pravidla obsazování míst

Aktualizovaná pravidla pro výběrové řízení v rámci Mimoevropských bilaterálních dohod ČVUT - výjezdy mimo Evropu (platná od od výběrového řízení pro akademický rok 2017/2018 souhlasně projednalo Grémium děkana FBMI na svém zasedání dne 10.10.2016.

Úplné znění nových pravidel naleznete zde.

Studijní plán na zahraniční univerzitě FBMI

kompletní informace RČVUT - termíny výběrového řízeni, seznam zemí


Nová pravidla pro obsazovaní míst v rámci výjezdů prostřednictvím Mimoevropských bilaterálních dohod ČVUT (platná od výběrového řízení do programu pro akademický rok 2016/2017) schválilo Gremium děkana na svém zasedání dne 1. 2. 2016.

Úplné znění nových pravidel naleznete zde.