Výběrové řízení na výjezdy 2018/2019

Přihlášky do programu Erasmus+ na studijní pobyt v akademickém roce 2018/19 byly otevřeny od 7.11.2017 do 5.12. 2017.

Písemné testy z angličtiny a němčiny proběhly ve dnech 15.1., 17.1., 22.1.2018.

výsledky z písemného testu z angličtiny

výsledky z písemného testu z němčiny - studenti FBMI test nepsaliPřihlášky může podat každý student v roce 2017-2018 zapsaný ke studiu na FBMI od 2.r. bakalářského studia výše. 

 • Termín jazykové zkoušky (včetně přihlašování) najdete v detailu přihlášky v sekci Jazykové znalosti!
 • Po řádném vyplnění přihlášky ji nezapomeňte odeslat koordinátorovi! Musíte to stihnout do půlnoci (tedy 23:59:59 hodin) dne uzávěrky. K odeslání přihlášky koordinátorovi slouží tlačítko "Odeslat" na detailu přihlášky.
 • Nezapomeňte se rovněž přihlásit k písemné jazykové zkoušce z Aj a Nj (pokud je to pro země Vámi vybraných dohod požadováno)! To lze učinit nejpozději do uzávěrky podávání přihlášek. Ale pozor na kapacity jednotlivých termínů!
 • Pro ostatní cizi jazyky (vyjma Nj a Aj) je požadováno jazykové potvrzení v daném jazyce.
Pokyny pro přihlášení do programu a výběrová řízení najdete na stránce níže. Pokyny budou obdobné jako pro akademický rok 2017/2018.
 
Pravidla pro obsazovaní míst (plné znění naleznete zde), dle pravidel programu Erasmus+.

 

Stále platí, že všichni zájemci o účast v programu Erasmus+ vyplní formulář přihlášky, který je v předem vyhlášeném termínu zpřístupněn na https://www.mobility.cvut.czNa přihlášce je rozlišeno, jestli se hlásíte na místa nasmlouvaná fakultou nebo na místa rektorátní. Máte možnost se přihlásit na 3 místa fakultní, NEBO 3 místa rektorátní - tj. máte možnost si podat pouze jednu přihlášku.

Seznam smluv FBMI s partnerskými školami zde (vhodné obory studia uvedeny u každé smlouvy).

Na základě seznamu dohod pro rok 2018/19 si vytypujte školu, na které byste chtěli studovat, na jejich webových stránkách si vyhledejte všechny důležité informace - zejména nabídku předmětů pro Erasmus and exchange students.
 
Rozhodněte se, jestli se budete hlásit na školy nabízené v rámci nabídky fakulty nebo z nabídky rektorátu. Doporučujeme přihlášky podávat spíše na smlouvy uzavřené na FBMI v rámci biomedicínského inženýrství.
 

V přihlášce do programu na adrese: https://mobility.cvut.cz/ najdete Vámi vybrané školy. Pokud uvedete volby škol 1 až 3, posuzuje se pořadí tak, že volba č. 1 je Vámi nejvíce preferovaná škola, volba 2. jako druhá v pořadí a nejnižší prioritu pro Vás má volba 3. Nicméně všechny 3 vybrané školy by měly mít návaznost na Váš studijní obor a zaměření a nabídku vhodných předmětů. Informaci o vhodnosti škol pro jednotlivé studijní obory FBMI lze najít zde.

Upozorňujeme, že studenti příhlášení na výjezd v rámci mimoevropských dohod i na Erasmus budou psát pouze jeden test ! Při testu na mimoevropské dohody je nutno na testu vyznačit, že se hlásíte i na Erasmus (v hlavičce testu). Výsledky testu pak budeme automaticky uznávat také pro výjezd v rámci programu Erasmus+.

Všichni uchazeči přihlášení do programu a schválení studijním/vědeckým proděkanem fakulty musí prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí.

Pro studium v angličtině a němčině musí zájemci absolvovat písemné testy z těchto jazyků.

 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v angličtině: Velká Británie, Irsko, Island, Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Nizozemí, Belgie- Vlámský region, Estonsko, Litva, popř. kromě místního jazyka lze očekávat aspoň částečnou nabídku kurzů pro Erasmus studenty v angličtině: Slovinsko, Portugalsko, Řecko, Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko
 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v němčině: SRN, Rakousko, Švýcarsko - kantony s úředním jazykem němčina
 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v místních jazycích: Francie, Itálie, Španělsko, Belgie- Valonský region (francouzština), Švýcarsko - francouzsky hovořící kantony (francouzština - pro EPFL Lausanne), Švýcarsko - Lugano (italština)

Na testy z angličtiny a němčiny je nutné se předem přihlásit a rezervovat si termín.

Po úspěšném složení testu z AJ a NJ budou i v případě přihlášení na fakultní smlouvy probíhat ústní pohovory.


 

2.kolo výsledky písemných testů - angličtina

Informace pro výjezdy v akademickém roce 2017/2018

Přihlášky do 2. kola výběrového řízení na studijní pobyty Eramus+ 2017/18 jsou otevřeny od 14.3. do neděle 26.3.2017 včetně.

 

Písemné testy z angličtiny popř. němčiny se budou psát ve středu 5.4. v 9-10,30 hod v posluchárně T2:C3-54 na FEL, Technická 2.

U některých partnerských škol, vzhledem k deadlinu na přihlášky je ještě možné přihlásit se ještě i na ZS 17/18.

Při výběru univerzit prosím dejte pozor na vhodnost studia vzhledem k Vašemu studijnímu oboru. Přehled partnerských škol zde.

Na ZS již není možné se přihlásit na partnerské školy v TROMSO a AMSTERDAMU. Obě školy mají deadliny přihlášky jen v průběhu dubna. U těchto škol prosím zvolte pouze LS 17/18.

Další informace o programu zde.


 

výsledky z písemných testů - angličtina

výsledky z písemných testů - němčina

 

Odbor vnějších vztahů ČVUT v Praze otevírá pro všechny zájemce o účast v programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018 přihlášky na studijní pobyty.

Přihlášky do programu na studijní pobyt v akademickém roce 2017/18 otevřeny od 7.11. a uzavřeny budou 5.12.2016.

Přihlášky může podat každý student v roce 2016-2017 zapsaný ke studiu na FBMI od 2.r. bakalářského studia výše. 

 • Termín jazykové zkoušky (včetně přihlašování) najdete v detailu přihlášky v sekci Jazykové znalosti!
 • Po řádném vyplnění přihlášky ji nezapomeňte odeslat koordinátorovi! Musíte to stihnout do půlnoci (tedy 23:59:59 hodin) dne uzávěrky. K odeslání přihlášky koordinátorovi slouží tlačítko "Odeslat" na detailu přihlášky.
 • Nezapomeňte se rovněž přihlásit k písemné jazykové zkoušce z Aj a Nj (pokud je to pro země Vámi vybraných dohod požadováno)! To lze učinit nejpozději do uzávěrky podávání přihlášek. Ale pozor na kapacity jednotlivých termínů!
 • Pro ostatní cizi jazyky (vyjma Nj a Aj) je požadováno jazykové potvrzení v daném jazyce.
Pokyny pro přihlášení do programu a výběrová řízení najdete na stránce níže. Pokyny budou obdobné jako pro akademický rok 2016/2017.
 
Pravidla pro obsazovaní míst (plné znění naleznete zde), dle pravidel programu Erasmus+.

 

Stále platí, že všichni zájemci o účast v programu Erasmus+ vyplní formulář přihlášky, který je v předem vyhlášeném termínu zpřístupněn na https://www.mobility.cvut.czNa přihlášce je rozlišeno, jestli se hlásíte na místa nasmlouvaná fakultou nebo na místa rektorátní. Máte možnost se přihlásit na 3 místa fakultní, NEBO 3 místa rektorátní - tj. máte možnost si podat pouze jednu přihlášku.

Seznam smluv FBMI s partnerskými školami zde (vhodné obory studia uvedeny u každé smlouvy).

Na základě seznamu dohod pro rok 2017/18 si vytypujte školu, na které byste chtěli studovat, na jejich webových stránkách si vyhledejte všechny důležité informace - zejména nabídku předmětů pro Erasmus and exchange students.
 
Rozhodněte se, jestli se budete hlásit na školy nabízené v rámci nabídky fakulty nebo z nabídky rektorátu. Doporučujeme přihlášky podávat spíše na smlouvy uzavřené na FBMI v rámci biomedicínského inženýrství.
 

V přihlášce do programu na adrese: https://mobility.cvut.cz/ najdete Vámi vybrané školy. Pokud uvedete volby škol 1 až 3, posuzuje se pořadí tak, že volba č. 1 je Vámi nejvíce preferovaná škola, volba 2. jako druhá v pořadí a nejnižší prioritu pro Vás má volba 3. Nicméně všechny 3 vybrané školy by měly mít návaznost na Váš studijní obor a zaměření a nabídku vhodných předmětů. Informaci o vhodnosti škol pro jednotlivé studijní obory FBMI lze najít zde.

Upozorňujeme, že studenti příhlášení na výjezd v rámci mimoevropských dohod i na Erasmus budou psát pouze jeden test ! Při testu na mimoevropské dohody je nutno na testu vyznačit, že se hlásíte i na Erasmus (v hlavičce testu). Výsledky testu pak budeme automaticky uznávat také pro výjezd v rámci programu Erasmus+.

Všichni uchazeči přihlášení do programu a schválení studijním/vědeckým proděkanem fakulty musí prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí.

Pro studium v angličtině a němčině musí zájemci absolvovat písemné testy z těchto jazyků.

 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v angličtině: Velká Británie, Irsko, Island, Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Nizozemí, Belgie- Vlámský region, Estonsko, Litva, popř. kromě místního jazyka lze očekávat aspoň částečnou nabídku kurzů pro Erasmus studenty v angličtině: Slovinsko, Portugalsko, Řecko, Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko
 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v němčině: SRN, Rakousko, Švýcarsko - kantony s úředním jazykem němčina
 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v místních jazycích: Francie, Itálie, Španělsko, Belgie- Valonský region (francouzština), Švýcarsko - francouzsky hovořící kantony (francouzština - pro EPFL Lausanne), Švýcarsko - Lugano (italština)

Na testy z angličtiny a němčiny je nutné se předem přihlásit a rezervovat si termín.

Po úspěšném složení testu z AJ a NJ budou i v případě přihlášení na fakultní smlouvy probíhat ústní pohovory.


 

Odbor zahraničních vztahů RČVUT pořádá ve středu 19.10.2016 informační schůzku pro zájemce o studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018.

Schůzka se koná od 14 hodin v budově Fakulty stavební, Thákurova 7, Dejvice, posluchárna D1122.
Budou zde podány informace o možnostech účasti v programu, pravidlech účasti, termínech a způsobu podávání přihlášek a průběhu výběrového řízení.
 

Pořádá Odbor zahraničních vztahů RČVUT v Praze.


 

Výsledky písemných testů - angličtina

Výsledky písemných testů - němčina

Informace pro výjezdy v akademickém roce 2016/2017

Odbor vnějších vztahů ČVUT v Praze otevírá pro všechny zájemce o účast v programu Erasmus+ v akademickém roce 2016/2017 přihlášky na studijní pobyty.

Přihlášky do programu na studijní pobyt v akademickém roce 2016/17 byly otevřeny 9.11. a uzavřeny budou 4.12.2015.

 

Přihlášky může podat každý student v roce 2015-2016 zapsaný ke studiu na FBMI od 2.r. bakalářského studia výše. 

Termín otevření přihlášek v komponentě mobility.cvut.cz.

 • Termín jazykové zkoušky (včetně přihlašování) najdete v detailu přihlášky v sekci Jazykové znalosti!
 • Po řádném vyplnění přihlášky ji nezapomeňte odeslat koordinátorovi! Musíte to stihnout do půlnoci (tedy 23:59:59 hodin) dne uzávěrky. K odeslání přihlášky koordinátorovi slouží tlačítko "Odeslat" na detailu přihlášky.
 • Nezapomeňte se rovněž přihlásit k písemné jazykové zkoušce (pokud je to pro země Vámi vybraných dohod požadováno)! To lze učinit nejpozději do uzávěrky podávání přihlášek. Ale pozor na kapacity jednotlivých termínů!
Pokyny pro přihlášení do programu a výběrová řízení najdete na stránce níže. Pokyny budou obdobné jako pro akademický rok 2015/2016.
 
Nově pro výjezdy v programu Erasmus+ od akademického roku 2015/2016 byla upravena pravidla pro obsazovaní míst (plné znění naleznete zde), dle nových pravidel programu Erasmus+. Pozor na změnu váženého průměru za celou dobu studia maximálně 2,0 nebo nižší.
 

Stále platí, že všichni zájemci o účast v programu Erasmus+ vyplní formulář přihlášky, který je v předem vyhlášeném termínu zpřístupněn na https://www.mobility.cvut.cz. Na přihlášce je rozlišeno, jestli se hlásíte na místa nasmlouvaná fakultou nebo na místa rektorátní. Máte možnost se přihlásit na 3 místa fakultní, NEBO 3 místa rektorátní - tj. máte možnost si podat pouze jednu přihlášku.

Na základě seznamu dohod pro rok 2016/17 si vytypujte školu, na které byste chtěli studovat, a na jejich webových stránkách si vyhledejte všechny důležité informace - zejména nabídku předmětů pro Erasmus and exchange students.
 
Rozhodněte se, jestli se budete hlásit na školy nabízené v rámci nabídky fakulty nebo z nabídky rektorátu.
 

V přihlášce do programu na adrese: https://mobility.cvut.cz/ najdete Vámi vybrané školy. Pokud uvedete volby škol 1 až 3, posuzuje se pořádí tak, že volba č. 1 je Vámi nejvíce preferovaná škola, volba 2. jako druhá v pořádí a nejnižší prioritu pro Vás má volba 3. Nicméně všechny 3 vybrané školy by měly mít návaznost na Váš studijní obor a zaměření a nabídku vhodných předmětů. Informaci o vhodnosti škol pro jednotlivé studijní obory FBMI lze najít zde.

Upozorňujeme, že studenti příhlášení na výjezd v rámci mimoevropských dohod i na Erasmus budou psát pouze jeden test ! Při testu na mimoevropské dohody je nutno na testu vyznačit, že se hlásíte i na Erasmus (v hlavičce testu). Výsledky testu pak budeme automaticky uznávat také pro výjezd v rámci programu Erasmus+.
 

Všichni uchazeči přihlášení do programu a schválení studijním/vědeckým proděkanem fakulty musí prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí.

Pro studium v angličtině a němčině musí zájemci absolvovat písemné testy z těchto jazyků.

 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v angličtině: Velká Británie, Irsko, Island, Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Nizozemí, Belgie- Vlámský region, Estonsko, Litva, popř. kromě místního jazyka lze očekávat aspoň částečnou nabídku kurzů pro Erasmus studenty v angličtině: Slovinsko, Portugalsko, Řecko, Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko
 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v němčině: SRN, Rakousko, Švýcarsko - kantony s úředním jazykem němčina
 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v místních jazycích: Francie, Itálie, Španělsko, Belgie- Valonský region (francouzština), Švýcarsko - francouzsky hovořící kantony (francouzština - pro EPFL Lausanne), Švýcarsko - Lugano (italština)

Na testy z angličtiny a němčiny je nutné se předem přihlásit a rezervovat si termín.

Informace RČVUT k programu Erasmus+ zde.


Informace pro rok 2015/2016

výsledky z písemného testu z angličtiny

Výsledky z písemného testu z němčiny

Evropská kancelář Odboru vnějších vztahů ČVUT v Praze otevírá pro všechny zájemce o účast v programu Erasmus+ v akademickém roce 2015/2016 přihlášky na studijní pobyty.

Přihlášky do programu na studijní pobyt v akademickém roce 2015/16 byly otevřeny 5.11.2014 a uzavřeny budou 2.12.2014.

 • Termín jazykové zkoušky (včetně přihlašování) najdete v detailu přihlášky v sekci Jazykové znalosti!
 • Po řádném vyplnění přihlášky ji nezapomeňte odeslat koordinátorovi! Musíte to stihnout do půlnoci (tedy 23:59:59 hodin) dne uzávěrky. K odeslání přihlášky koordinátorovi slouží tlačítko "Odeslat" na detailu přihlášky.
 • Nezapomeňte se rovněž přihlásit k písemné jazykové zkoušce (pokud je to pro země Vámi vybraných dohod požadováno)! To lze učinit nejpozději do uzávěrky podávání přihlášek. Ale pozor na kapacity jednotlivých termínů!
Pokyny pro přihlášení do programu a výběrová řízení najdete na stránce níže. Pokyny budou obdobné jako pro akademický rok 2014/2015.
 
Nově pro výjezdy v programu Erasmus+ od akademického roku 2015/2016 byla upravena pravidla pro obsazovaní míst (plné znění naleznete zde), dle nových pravidel programu Erasmus+. Pozor na změnu váženého průměru za celou dobu studia maximálně 2,0 nebo nižší.
 

Stále platí, že všichni zájemci o účast v programu Erasmus+ vyplní formulář přihlášky, který je v předem vyhlášeném termínu zpřístupněn na https://www.mobility.cvut.cz. Na přihlášce je rozlišeno, jestli se hlásíte na místa nasmlouvaná fakultou nebo na místa rektorátní. Máte možnost se přihlásit na 3 místa fakultní, NEBO 3 místa rektorátní - tj. máte možnost si podat pouze jednu přihlášku.

Na základě seznamu dohod pro rok 2015/16 si vytypujte školu, na které byste chtěli studovat, a na jejich webových stránkách si vyhledejte všechny důležité informace - zejména nabídku předmětů pro Erasmus and exchange students.
 
Rozhodněte se, jestli se budete hlásit na školy nabízené v rámci nabídky fakulty nebo z nabídky rektorátu.
 

V přihlášce do programu na adrese: https://mobility.cvut.cz/ najdete Vámi vybrané školy. Pokud uvedete volby škol 1 až 3, posuzuje se pořádí tak, že volba č. 1 je Vámi nejvíce preferovaná škola, volba 2. jako druhá v pořádí a nejnižší prioritu pro Vás má volba 3. Nicméně všechny 3 vybrané školy by měly mít návaznost na Váš studijní obor a zaměření a nabídku vhodných předmětů. Informaci o vhodnosti škol pro jednotlivé studijní obory FBMI lze najít zde.

Upozorňujeme, že studenti příhlášení na výjezd v rámci mimoevropských dohod i na Erasmus budou psát pouze jeden test ! Při testu na mimoevropské dohody je nutno na testu vyznačit, že se hlásíte i na Erasmus (v hlavičce testu). Výsledky testu pak budeme automaticky uznávat také pro výjezd v rámci programu Erasmus+.
 

Všichni uchazeči přihlášení do programu a schválení studijním/vědeckým proděkanem fakulty musí prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí.

Pro studium v angličtině a němčině musí zájemci absolvovat písemné testy z těchto jazyků.

 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v angličtině: Velká Británie, Irsko, Island, Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Nizozemí, Belgie- Vlámský region, Estonsko, Litva, popř. kromě místního jazyka lze očekávat aspoň částečnou nabídku kurzů pro Erasmus studenty v angličtině: Slovinsko, Portugalsko, Řecko, Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko
 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v němčině: SRN, Rakousko, Švýcarsko - kantony s úředním jazykem němčina
 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v místních jazycích: Francie, Itálie, Španělsko, Belgie- Valonský region (francouzština), Švýcarsko - francouzsky hovořící kantony (francouzština - pro EPFL Lausanne), Švýcarsko - Lugano (italština)

Na testy z angličtiny a němčiny je nutné se předem přihlásit a rezervovat si termín.

Informace RČVUT k programu Erasmus+ zde.


 

Výběrová komise na svém zasedání dne 17.2.2014 schválila studenty přihlášené do výběrového řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ pro ak. rok 2014/2015.

Studentům byla na základě jejich volby schválena následující umístění:

 • Černohousová Tereza    SF HELSINK41        ZS
 • Doskočilová Kristýna       NL AMSTERD01      LS
 • Dvořáková Veronika       UK GLASGOW         LS
 • Fojt Jan                        SF OULU01            Z
 • Gazda Ondřej                SF OULU01            R
 • Holubová Anna              N TROMSO01         R
 • Hrubý Jaroslav               B DIEBENB07          ZS
 • Indrová Kateřina            N TROMSO01         ZS
 • Matuška Lukáš               NL ENSCHEDE01     ZS
 • Pézlová Anna                 A WIEN20              R
 • Saňák Kamil                  N TROMSO01         ZS
 • Sobota Vladimír             D AACHEN01          R

Nominace studentům budou rozeslány také emailem.

Přihlášky do programu na studijní pobyt ERASMUS+ v akademickém roce 2014/15 byly otevřeny 6.11.2013 a uzavřeny 5.12.2013.

 

Akademickým rokem 2014/15 bude zahájen nový vzdělávací program EU pod názvem Erasmus+. Pravidla tohoto nového programu zatím nejsou zveřejněna, předpokládáme, že budou publikována koncem roku 2013.
 
Protože dosavadní program Erasmus končí rokem 2013/14, v tomto roce končí platnost všech dosavadních bilaterálních dohod s partnerskými školami a je třeba navázat dohody nové. Proto v databázi programu Erasmus najdete zatím jen velmi omezený počet už podepsaných a tedy platných dohod.
 
Vzhledem k výše uvedenému jsme vám nuceni pro výběrová řízení roku 2014/15 doporučit tento postup:
 
Na základě seznamu dohod pro rok 2013/14 si vytypujte školu, na které byste chtěli studovat, a na jejích webových stránkách si vyhledejte všechny důležité informace - zejména nabídku předmětů pro Erasmus and exchange students.
 
Rozhodněte se, jestli se budete hlásit na školy nabízené v rámci nabídky fakulty nebo z nabídky rektorátu.
 
Pokud v přihlášce do programu na adrese: https://mobility.cvut.cz/ najdete vámi vybrané školy, vyplňte si přímo tyto školy.
 
Pokud škola, na kterou byste se chtěli přihlásit, zatím dohodu uzavřenu s ČVUT nemá, musíte se v přihlášce přihlásit na jakoukoliv školu, která už se v přihlášce nabízí.
 
Je nutné, pokud nechcete zmeškat jediný termín otevření přihlášek, abyste přihlášku v termínu odeslali, raději na jakoukoliv školu, než abyste tento termín přihlášek zmeškali.
 
Pokud však nebudete mít v přihlášce školy, na které se skutečně chcete hlásit, musíte do 15.1.2013 napsat fakultnímu koordinátorovi (email: kulhankova@fbmi.cvut.cz) nebo do Evropské kanceláře (podle toho, na čí dohodu se hlásíte) jména tří škol, na které se chcete hlásit.
 
Upozorňujeme, že studenti příhlášení na výjezd v rámci mimoevropských dohod i na Erasmus budou psát pouze jeden test ! Při testu na mimoevropské dohody v prosinci 2013 je nutno na testu vyznačit, že se hlásíte i na Erasmus (v hlavičce testu). Výsledky testu pak budeme automaticky uznávat také pro výjezd v rámci Erasma.
 
 

 

 

Výběrová komise na svém zasedání dne 26.2.2013 schválila studenty přihlášené do výběrového řízení na studijní pobyty v programu LLP/Erasmus pro ak. rok 2013/2014.

Studentům byla na základě jejich volby schválena následující umístění:

 • · JAROMĚŘSKÁ DenisaNL ENSHED01 (Holansko) – letní semestr
 • · MAREŠOVÁ Zuzana B GENT01 (Belgie) zimni semestr
 • · MATUŠKA Jan D AACHEN01 (Německo)oba semestry
 • · PADERTOVÁ Barbora – SF OULU01 (Finsko) –  oba semestry
 • . TLUČHOŘ Martin -NL ENSHED01 (Holansko) - oba semestry

Nominace studentům budou rozeslány také emailem.

 

Upozorněni!

Referát pro VaV a mezinarodní styky bude v termínu 1. - 10. února uzavřen z důvodu dovolené. 

Výsledky z písemného testu z němčiny (8. a 9.1.2013)

Výsledky z písemného testu z angličtiny - studenti, kteří v testu uspěli

                          - studenti, kteří v testu neuspěli

 

Přihlášky do programu pro rok 2013/14 byly uzavřeny.

 

V lednu 2013 proběhnou jazykové testy z NJ a AJ.

 
Testy proběhnou v učebně FEL, Technická 2, T2:C3-337 v těchto termínech:

8.1.2013, od 14 hodin, angličtina,     od 15,30 hod. němčina

9.1. 2013 od 14 hodin, němčina,       od 15,30 hod. angličtina

15.1. od 14 hodin, angličtina,            od 15,30 hod. angličtina

16.1. od 14 hodin, angličtina,            od 15,30 hod. angličtina

 
Výsledky písemných testů z anglického jazyka pro studentky hlásící se na místa z fakultních bilaterálních dohod.
 
Výsledky písemných testů z německého jazyka pro studentky hlásící se na místa z fakultních bilaterálních dohod.

 

Výsledky výběrového řízení na studijni pobyty Erasmus - pro ak. rok 2013/2014

Informace bude zveřejněna po ukončení výběrového řízení v únoru 2013.


 

Termín otevření přihlášek na Erasmus studijní pobyty v ak. roce 2013/2014 - 5.11. až 2.12.2012

 

Přihlášky na studijní pobyty v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2013/14 jsou otevřeny v termínu 5.11-2.12.2012 v databázi programu http://www.erasmus.cvut.cz.

Předpokládáme pouze jediné kolo výběrového řízení, kterého se musí zúčastnit i zájemci o pobyty v letním semestru 2014.

Evropská kancelář OVV RČVUT v Praze upozorňuje všechny studenty, kteří se budou účastnit programu Erasmus , na metodický pokyn pro potvrzování studijních plánů (Learning Agreement) pro studium v zahraničí v rámci programu LLP/Erasmus.

Podle tohoto pokynu je např. stanoven minimální počet kreditů, který musí student získat uznáním předmětů studovaných v zahraničí na 20/semestr. Pokud dosažení 20 kreditů za semestr není možné, ještě před odjezdem a sepsáním finanční dohody si student musí domluvit se studijním proděkanem individuální studijní plán, v němž bude stanoven nižší požadovaný počet kreditů na semestr. Tento individuální plán musí student doložit Evropské kanceláři předložením srovnávacího archu pro své studium v zahraničí, na němž bude studijním proděkanem vyznačen snížený počet požadovaných kreditů. Srovnávací arch je nutno dodat spolu s ostatními materiály odesílanými na partnerskou školu.

Partnerské školy v hodné pro studenty studijních oborů FBMI.

Prostudujte si pozorně pravidla pro obsazování míst v programu LLP/Erasmus - studentské výjezdy (platná od výběrového řízení pro akademický rok 2012/2013) schválilo grémium děkana FBMI na svém zasedání 24.10.2011.

 

Všichni uchazeči přihlášení do programu a schválení studijním/vědeckým proděkanem fakulty musí prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí.

Pro studium v angličtině a němčině musí zájemci absolvovat písemné testy z těchto jazyků.

Na tyto testy je nutné se předem přihlásit a rezervovat si termín.

Testy proběhnou v učebně FEL, Technická 2, T2:C3-337 v těchto termínech:

8.1.2013, od 14 hodin, angličtina,     od 15,30 hod. němčina

9.1. 2013 od 14 hodin, němčina,       od 15,30 hod. angličtina

15.1. od 14 hodin, angličtina,            od 15,30 hod. angličtina

16.1. od 14 hodin, angličtina,            od 15,30 hod. angličtina

Ve chvíli, kdy budete vyplňovat přihlášku do programu na stránkách www.erasmus.cvut.cz, najděte si také možnost přihlásit se na jazykové testy. Nezapomeňte obě přihlášky odeslat, jinak nebudou brány jako platné !!!

Do dalšího kola výběrového řízení postoupí pouze uchazeči s alespoň nejméně předem stanoveným počtem bodů.

!!!Zájemci o studium v Německu, kteří předpokládají studium v angličtině, musí úspěšně absolvovat oba jazykové testy!!!

 


 

ERASMUS studijní pobyty v akademickém roce 2012/13

 

Výsledky písemných testů z anglického jazyka pro studentky hlásící se na místa z fakultních bilaterálních dohod.

Výsledky písemných testů z německého jazyka pro studentky hlásící se na místa z fakultních bilaterálních dohod.

 

Přihlášky do programu na studijní pobyt v akademickém roce 2012/13 byly otevřeny 8.11.2011 a uzavřeny 4.12. 2011. Na pozdější snahy o přihlášení nebude brán zřetel.

Prostudujte si pozorně nová pravidla pro obsazování míst v programu LLP/Erasmus - studentské výjezdy (platná od výběrového řízení pro akademický rok 2012/2013) schválilo grémium děkana FBMI na svém zasedání 24.10.2011.

Všichni zájemci o účast v programu Erasmus vyplní formulář přihlášky, který je zpřístupněn na http://www.erasmus.cvut.cz.

Na přihlášce je rozlišeno, jestli se hlásíte na místa nasmlouvaná fakultou nebo na místa rektorátní.

Máte možnost se přihlásit na 3 místa fakultní NEBO 3 místa rektorátní.  Více informací o fakultních bilaterálních dohodách najdete zde.

Všechny podané přihlášky musí projít schvalovacím procesem na studijním oddělení fakulty popř. v případě doktorandů musí být schváleny proděkanem pro vědu . Bez schválení studijním/vědeckým proděkanem nemůžete projít dalším výběrovým řízením a nemůže vám být přiděleno místo. Příslušné osoby z fakult (studijní proděkani pro studenty bakalářské a magisterské úrovně studia, proděkani pro vědu a výzkum pro studenty doktorské formy studia) mají přístup k přihláškám, takže schvalování přihlášek může probíhat elektronicky.

Spolu s přihláškou do programu je nutno se zároveň přihlasit na písemné testy z Aj a Nj.

Termíny písemných testů z angličtiny a němčiny:

FEL: Technická 2, Dejvice, posluchárna T2:C3-337

03.01.2012 ÚT 13:00 - 14:30 němčina

03.01.2012 ÚT 14:30 - 16:00 angličtina

04.01.2012 ST 13:00 - 14:30 angličtina

04.01.2012 ST 14:30 - 16:00 angličtina 

10.01.2012 ÚT 13:00 - 14:30 angličtina

10.01.2012 ÚT 14:30 - 16:00 angličtina 

11.01.2012 ST 13:00 - 14:30 angličtina

11.01.2012 ST 14:30 - 16:00 angličtina

Výsledky výběrového řízení na studijni pobyty Erasmus - 2. kolo pro ak. rok 2011/2012

Kolegium děkana na svém zasedání dne 18.04.2011 schválilo návrh Výběrové komise na studenty přihlášené do 2. kola výběrového řízení na studijní pobyty v programu LLP/Erasmus pro ak. rok 2011/2012.

Studentce byla na základě její volby schváleno následující umístění:

 • · BURDOVÁ MONIKA - D HEIDELB01 (Něměcko) - ZS

 

Ostatní přihlášení studenti nebyli vybrání z důvodu neúčasti na jazykových testech Aj nebo z důvodu nesplnění "Podmínek pro obsazování míst".

Nominace studentce byla oznámena také emailem.

Výsledky výběrového řízení na studijni pobyty Erasmus pro ak. rok 2011/2012


Grémium děkana na svém zasedání dne 14.2.2011 schválilo návrh Výběrové komise na studenty přihlášené do výběrového řízení na studijní pobyty v programu LLP/Erasmus pro ak. rok 2011/2012.

Studentům byla na základě jejich volby schválena následující umístění:

 • · BERÁNEK VÁCLAVUK GLASGOW02 (Velká Británie)pouze letní semestr
 • · FUSKO RICHARD SF OULU01 (Finsko) zimni semestr
 • · HAMROVÁ JITKA SF OULU01 (Finsko) – letní semestr
 • · KOTZIANOVÁ ADÉLA – NL GRONING01 (Nizozemí) –zimní semestr
 • . KUBÁNKOVÁ MARKÉTA - UK GLASGOW02 (Velká Británie) - pouze letní semestr
 • . STEJSKALOVÁ ANNA - D ILMENAU01 (Německo) - oba semestry
 • . VLČEK ŠTĚPÁN - D AACHEN01 (Německo) - pouze letní semestr
 • . VONDRÁČKOVÁ LENKA - SF OULU01 - (Finsko) - letní semestr
 • . ZAJÍC JAKUB - B GENT01 (Belgie) - pouze letní semestr

Dále byla na zasedání gremia děkana pro zahraniční výjezdy od akademického roku 2011/2012 přijata podmínka, že studenti magisterského a doktorského studijního programu mohou vyjet nejdříve ve 2. semestru studia. Důvodem je nástup do nového studijního oboru, potřeba orientovat se v novém oboru, zvolit si povinně-volitelné předměty a orientovat se v problematice vedoucí k diplomové/dizertační práci.

Nominace studentům budou rozeslány také emailem.

Všechni nominovaní studenti musí nejpozdějí do neděle 27. února 2011 na email kulhankova@fbmi.cvut.cz poslat závazný souhlas s jejich umístěním a planovaným obdobím (semestrem).

Upozorněni!

Referát pro VaV a mezinarodní styky bude v týdnu 21. -25. února uzavřen z důvodu dovolené.

Aktuálně

Přihlášky do výběrového řízení programu Erasmus, studijní pobyty, pro ak. rok 2011/12 budou otevřeny na adrese http://www.erasmus.cvut.cz   v pondělí 8.11., uzavřeny v pondělí 6.12.2010 ve 12 hodin. Při vyplňování přihlášky se nezapomeňte  současně přihlásit na písemný test z angličtiny nebo němčiny, pokud budete v těchto jazycích studovat, na přesný termín. Nezapomeňte také plně vyplněnou přihlášku uzavřít a odeslat - do termínu a hodiny uzávěrky - jinak bude považována za neplatnou !!!

Upozorňujeme, že další kola výběrového řízení pro rok 2011/2012 vypisována nebudou !!!


 

Výsledky výběrového řízení na studijni pobyty Erasmus pro ak. roce 2010/2011

Kolegium děkana na svém zasedání dne 8.2.2010 schválilo návrh Výběrové komise na studenty přihlášené do výběrového řízení na studijní pobyty v programu LLP/Erasmus pro ak. rok 2010/2011.

Studentům byla na základě jejich volby schválena následující umístění:

· BIDLÁKOVÁ TEREZA – UK GLASGOW02 (Skotsko - Velká Británie) – zimní semestr

· HEJNALOVÁ HANA – NL ENSCHEDE01 (Nizozemí) – letní semestr

· JANKOVSKÁ ZDEŇKA – D AACHEN01 (Německo) – zimní semestr

· ŘEZÁČOVÁ Vladimíra – B DIEPENB01 (Belgie) – oba semestry

 

Potvrdili jste již svůj výjezd na Oddělení pro mezinárodní styky FBMI a nevíte co dál? Tady je nápověda.

 

!!!!Na studentskou stáž na zahraniční univerzitu v programu Erasmus může student vyjet pouze jednou za celou dobu svého vysokoškolkého studia!!!!

Pozor: počínaje loňským akademickým rokem 2009/2010 byl stanoven jednotný termín přihlášení pro všechny zájemce o účast v programu.Výsledky výběrového řízení na studijni pobyty Erasmus pro ak. roce 2010/2011

Zájemci o účast v programu Erasmus v akademickém roce 2010/2011

— sledujte pečlivě novinky na následujících stránkách Rektorátu ČVUT:

 

Příjem přihlášek

Výběrové řízení

 

Pozor: počínaje akademickým rokem 2009/10 všichni uchazeči přihlášení do programu a schválení studijním/vědeckým proděkanem fakulty musí prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí.

Pro studium v angličtině a němčině musí zájemci absolvovat písemné testy z těchto jazyků, které proběhnou v týdnu od 4.1.2010 (termín bude ještě upřesněn). Na tyto testy bude nutné se předem přihlásit a rezervovat si termín. Do dalšího kola výběrového řízení postoupí pouze uchazeči s alespoň nejméně předem stanoveným počtem bodů.

Zájemci o studium v Německu, kteří předpokládají studium v angličtině, by měli absolvovat oba jazykové testy.

Více informací zde

Podání přihlášek

Přihlášky je třeba podat elektronicky prostřednictvím informačního systému ČVUT. Doporučujeme předem pročíst informace, týkající se programu ERASMUS na webu ČVUT (http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici) nebo přímo (http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici/erasmus). Pro podání přihlášky zvolte na roletce vlevo „Příjem přihlášek“ a dále použijte tam uvedenou webovou adresu http://www.erasmus.cvut.cz/. Po přechodu na tuto adresu se zjeví dialogové okno pro přihlášení – je potřeba použít Váš login a heslo, které používáte pro přihlášení do KOSu, např. pro přihlášení ke zkoušce. Po vstupu do formuláře přihlášky vyplňte žádané údaje, nezapomeňte na úroveň znalostí jazyků a přihlaste se v tabulce „Termíny pro přihlášení“ na fakultní místa. Přejdete na další list, kde v tabulce „Volba partnerské školy“ použijte tlačítko „Seznam“ a v rozvinuté tabulce kurzorem zvolte pro každou volbu určitou univerzitu, není třeba vyplnit všechny tři volby. V případě zmýlené použijte tlačítko „Odvolat změny“. Po vyplnění formulářů nezapomeňte „Odeslat přihlášku koordinátorovi“.

 

-->