Pokyny 2018/2019

Studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2018/2019

Pokyny před výjezdem

 1. Všichni přihlášení studenti prošli výběrovým řízením a museli prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí. Je-li student vybrán a úspěšně absolvuje jazykový test, dále postupuje do dalšího kola výběrové řízení (dle Pravidel pro obsazovaní míst na FBMI) k ústnímu pohovoru (pouze v případě studia v anglickém nebo německém jazyce), kde bude stanovena Vaše úroveň daného jazyka. Další podrobností ohledně testů nejdete na stránce Odboru zahraničních vztahů ČVUT.

 2. Vyplněnou Přihlášku studenta (ze stránek partnerské školy nebo v případě, že ji nemůžete vytisknout použijete formulář ČVUT) a Learning Agreement (studijní plán) spolu se Srovnávacím archem (s podpisem garanta oboru) odevzdáte na Zahraniční oddělení FBMI fakultní koordinátorce programu Erasmus+ pí Kulhánkové, jež zajistí jejich schválení proděkanem pro studium a pedagogickou činnost. Do obou formulářů se vyplňují tytéž předměty; ve srovnávacím archu je třeba povinné předměty vybrané z nabídky zahraniční univerzity spárovat s předměty vyučovanými na FBMIna základě jejich obsahové podobnosti, která by měla být pokud možno co největší, nicméně není nutná úplná shoda.
   
 3. Podmínky pro schválení Learning Agreement a srovnávacího archu:
  • celkový součet ECTS kreditů za zapsané předměty v jednom semestru musí být alespoň 20 (ECTS - European Credit Transfer System - je jednotka používaná v celé EU);
  • na srovnávacím archu musí být podpis garanta oboru, s tím, že souhlasí, aby dané předměty byly uznané po Vašem příjezdu
  • můžete si nechat uznat i cizí jazyk
 4. Upozornění!!! Všechny dokumenty je nutné odevzdat na Zahraniční oddělení FBMI s dodatečným předstihem než je deadline dané partnerské školy. I skenované dokumenty (Learning agrement dané školy, formulář EU Learnign agreement) musí být potvrzeny fakultním koordinátorem a proděkanem pro studium a pedagogickou činnost.

Podmínky pro schválení možnosti vypracovat bakalářskou / diplomovou práci v zahraničí:

Student může na zahraniční partnerské univerzitě vypracovat závěrečnou práci.

 • Student musí mít na FBMI závěrečnou práci zadánu a musí mít svého vedoucího, s kterým před výjezdem konzultuje formu vypracování práce na zahraniční univerzitě, na níž je potřeba si tuto možnost předem dohodnout a mít domluveného vedoucího BP nebo DP v zahraničí. Není možné to řešit až po příjezdu na zahraniční univerzitu.
 • předmět Bakalářská / Diplomová práce musí být zapsán v KOSu (zápočet po návratu zapíše vedoucí práce)
 • zapisuje-li student předmět Bakalářská / Diplomová práce ("Bachelor Thesis" / "Diploma Thesis") do formuláře Learning Agreement i do Srovnávacího archu, nemusí v nich být zapsány již žádné další předměty. V tomto případě je však nutné připojit další samostatnou přílohu (na zvláštním listu papíru), na níž je třeba uvést: Název a anotaci BP/DP v Čj a v AJ; kde bude uvedeno jméno a příjmení vedoucího práce, jeho katedru a kontakt.

POZOR: Před odjezdem je student povinen se v KOSU (případně mimo termín zápisu dojít na Studijním oddělení) zapsat do semestru, v němž vyjíždí.

 1. Kontakt s přijímající univerzitou (vystavení Letter of Acceptance, ubytování, příjezd apod.)

 2. Pojištění

 3. Účastnická smlouva (finanční dohoda) a její případné změny

Po příjezdu na zahraniční univerzitu:

Informace Odboru zahraničních vztahů ČVUT

O případnou změnu v Learning Agreement musí student požádat neprodleně. Tzv. Opravný Learning Agreement spolu s upravených Srovnávacím archem (podle změn v LA) pošle pí.Kulhánkové, která jej předloží ke schválení panu proděkanovi pro studium a pedagogickou činnost.

Confirmation of study period (potvrzení o délce pobytu): student vyplní a nechá si potvrdit zahraniční univerzitou před návratem do ČR.

Transcript of Records (potvrzení o absolvování předmětů) by měla zahraniční univerzita vyhotovit před návratem studenta do ČR. Nebude-li zahraniční univerzita schopna vystavit Transcript of Records do 14 dní po ukončení pobytu, je nezbytné o tom neprodleně informovat Zahraniční oddělení FBMI a Odbor zahraničních vztahů ČVUT.

Po návratu do ČR:

Informace Odboru zahraničních vztahů ČVUT

Uznávání absolvovaných předmětů:

 • Student vyplní Žádost o uznání předmětů ze zahraničního studia a odevzdá ji pí. Kulhánkové společně s Transcript of Records. Student si do žádosti sám vyplní kredity i hodnocení (přepíše z transcriptu). Rozhodnutí o uznání předmětů činí proděkan pro studium.
 • Jestliže student absolvuje zkoušky jen za předměty, jejichž celkový součet kreditů je nižší než 20, vrací poměrnou část stipendia.
 • V případě předčasného návratu (z důvodu nemoci apod.) je student povinen okamžitě kontaktovat Odbor zahraničních vztahů ČVUT.

Koho mám kontaktovat, když potřebuji poradit?

 • dotazy týkající se výběru konkrétní univerzity a průběhem výběrového řízení nebo administrativy spojené s výjezdem směřujte na fakultní koordinátorku programu Erasmus na FBMI pí Lucii Kulhánkovou (zahraniční oddělení FBMI, telefon 224 358 493)
 • dotazy týkající se výjezdů přes RČVUT a finanční dohody podepisované na úrovni Rektorátu ČVUT směřujte na pí Helenu Holmerovou (Rektorát ČVUT, Odbor zahraničních vztahů ČVUT, telefon: 22435 3304)

 


 

Studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2017/2018

Pokyny před výjezdem

 1. Všichni přihlášení studenti prošli výběrovým řízením a museli prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí. Je-li student vybrán a úspěšně absolvuje jazykový test, dále postupuje do dalšího kola výběrové řízení (dle Pravidel pro obsazovaní míst na FBMI) k ústnímu pohovoru (pouze v případě studia v anglickém nebo německém jazyce), kde bude stanovena Vaše úroveň daného jazyka. Další podrobností ohledně testů nejdete na stránce Odboru zahraničních vztahů ČVUT.

 2. Vyplněnou Přihlášku studenta (ze stránek partnerské školy nebo v případě, že ji nemůžete vytisknout použijete formulář ČVUT) a Learning Agreement (studijní plán) spolu se Srovnávacím archem (s podpisem garanta oboru) odevzdáte na Zahraniční oddělení FBMI fakultní koordinátorce programu Erasmus+ pí Lucii Kulhánkové, jež zajistí jejich schválení proděkanem pro studium a pedagogickou činnost. Do obou formulářů se vyplňují tytéž předměty; ve srovnávacím archu je třeba povinné předměty vybrané z nabídky zahraniční univerzity spárovat s předměty vyučovanými na FBMIna základě jejich obsahové podobnosti (která by měla být pokud možno co největší, nicméně není nutná úplná shoda.
   
 3. Podmínky pro schválení Learning Agreement a srovnávacího archu:
  • celkový součet ECTS kreditů za zapsané předměty v jednom semestru musí být alespoň 20 (ECTS - European Credit Transfer System - je jednotka používaná v celé EU);
  • na srovnávacím archu musí být podpis garanta oboru, s tím, že souhlasí, aby dané předměty byly uznané po Vašem příjezdu
  • můžete si nechat uznat i cizí jazyk
 4. Upozornění!!! Všechny dokumenty je nutné odevzdat na Zahraniční oddělení FBMI s dodatečným předstihem než je deadline dané partnerské školy. I skenované dokumenty (Learning agrement dané školy, formulář EU Learnign agreement) musí být potvrzeny fakultním koordinátorem a proděkanem pro studium a pedagogickou činnost.

Podmínky pro schválení možnosti vypracovat bakalářskou / diplomovou práci v zahraničí:

Student může na zahraniční partnerské univerzitě vypracovat závěrečnou práci.

 • Student musí mít na FBMI závěrečnou práci zadánu a musí mít svého vedoucího, s kterým před výjezdem konzultuje formu vypracování práce na zahraniční univerzitě, na níž je potřeba si tuto možnost předem dohodnout a mít domluveného vedoucího BP nebo DP v zahraničí. Není možné to řešit až po příjezdu na zahraniční univerzitu.
 • předmět Bakalářská / Diplomová práce musí být zapsán v KOSu (zápočet po návratu zapíše vedoucí práce)
 • zapisuje-li student předmět Bakalářská / Diplomová práce ("Bachelor Thesis" / "Diploma Thesis") do formuláře Learning Agreement i do Srovnávacího archu, nemusí v nich být zapsány již žádné další předměty. V tomto případě je však nutné připojit další samostatnou přílohu (na zvláštním listu papíru), na níž je třeba uvést: Název a anotaci BP/DP v Čj a v AJ; kde bude uvedeno jméno a příjmení vedoucího práce, jeho katedru a kontakt.

POZOR: Před odjezdem je student povinen se v KOSU (případně mimo termín zápisu dojít na Studijním oddělení) zapsat do semestru, v němž vyjíždí.

 1. Kontakt s přijímající univerzitou (vystavení Letter of Acceptance, ubytování, příjezd apod.)

 2. Pojištění

 3. Účastnická smlouva (finanční dohoda) a její případné změny

Po příjezdu na zahraniční univerzitu:

Informace Odboru zahraničních vztahů ČVUT

O případnou změnu v Learning Agreement musí student požádat neprodleně. Tzv. Opravný Learning Agreement spolu s upravených Srovnávacím archem (podle změn v LA) pošle pí.Kulhánkové, která jej předloží ke schválení panu proděkanovi pro studium a pedagogickou činnost.

Confirmation of study period (potvrzení o délce pobytu): student vyplní a nechá si potvrdit zahraniční univerzitou před návratem do ČR.

Transcript of Records (potvrzení o absolvování předmětů) by měla zahraniční univerzita vyhotovit před návratem studenta do ČR. Nebude-li zahraniční univerzita schopna vystavit Transcript of Records do 14 dní po ukončení pobytu, je nezbytné o tom neprodleně informovat Zahraniční oddělení FBMI a Odbor zahraničních vztahů ČVUT.

Po návratu do ČR:

Informace Odboru zahraničních vztahů ČVUT

Uznávání absolvovaných předmětů:

 • Student vyplní Žádost o uznání předmětů ze zahraničního studia a odevzdá ji pí. Kulhánkové společně s Transcript of Records. Student si do žádosti sám vyplní kredity i hodnocení (přepíše z transcriptu). Rozhodnutí o uznání předmětů činí proděkan pro studium.
 • Jestliže student absolvuje zkoušky jen za předměty, jejichž celkový součet kreditů je nižší než 20, vrací poměrnou část stipendia.
 • V případě předčasného návratu (z důvodu nemoci apod.) je student povinen okamžitě kontaktovat Odbor zahraničních vztahů ČVUT.

Koho mám kontaktovat, když potřebuji poradit?

 • dotazy týkající se výběru konkrétní univerzity a průběhem výběrového řízení nebo administrativy spojené s výjezdem směřujte na fakultní koordinátorku programu Erasmus na FBMI pí Lucii Kulhánkovou(Zahraniční oddělení FBMI, telefon 224 358 493)
 • dotazy týkající se výjezdů přes RČVUT a finanční dohody podepisované na úrovni Rektorátu ČVUT směřujte na pí Helenu Holmerovou (Rektorát ČVUT, Odbor zahraničních vztahů ČVUT, telefon: 22435 3304)

 

Studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2016/2017

 

Povinnosti vybraných studentů na zahraniční pobyt v akademickém roce 2016/2017:

 

Vzhledem k velkým změnám v programu ERASMUS+ od roku 2014 je nutné, aby se všichni studenti před přípravou dokumentů pro studijní výjezd informovali na Odboru zahraničních styků FBMI,  jaké dokumenty je nutné vyplňovat i v případě, že má partnerská škola vlastní formuláře na svých webových stránkách nebo on-line přihlášky.

Metodický pokyn č.1/2015 pro potvrzování studijních plánů pro studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

1. Pro výjezdy v ak. roce 2016/2017 jsou studenti i nadále povinni vyplňovat tzv. Srovnávací arch a nechat si jej parafovat garantem oboru před předáním na Oddělení pro zahraniční styky FBMI. Podpis studijní refentky a proděkana pro pedagogiku je řešeno přes oddělení pro zahraniční styky.
 
2. Pokud zahraniční partnerská škola požaduje vyplnění jejich formulářů, případně on-line přihlášku, jsou studenti zárověň povinni vyplnit NOVÝ FORMULÁŘ LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES (formulář EU final - upravený formulář od května 2014).
 
3. V případě, že není možné ze stránek partnerské školy nebo on-line přihlašovácí databáze vytisknout Application form, je nutné aby studenti vyplnili formulář ČVUT.
 
4. Upozornění!!! Všechny dokumenty je nutné odevzdat na Referát pro zahraniční styky s dodatečným přestihem než je dealine dané partnerské školy. I skenvané dokumenty (Learning agrement dané školy, formulář EU Learnign agreement, Transcript of records atd.) musí být potvrzeny fakultním koordinátorem a proděkanem pro pedagogiku.
 

Student si vyplní všechny údaje, které jsou mu známy (osobní údaje, údaje o koordinatorovi, předměty atd. (pouze str.1-3), dokument nahraje na flash disk a s tím dojde na zahr. oddělení FBMI, aby bylo možné doplnit další povinné údaje.

5. V případě potřeby změn k LA po příjezdu na partnerskou školu je nutné použít tento nový upravený formulář EU Changes to the LA (k dispozici NOVĚ od 24.9.2014)
 
Dotazy je možné posílat na kulhankova@fbmi.cvut.cz nebo na tel: 224 358 493
 

 
 

Všichni uchazeči o fakultní místa, kteří prošli úspěšně výběrovým řízením pro studium v zahraničí v akademickém roce 2016/17, byla jim přidělena místa a nabízené místo potvrdili, musí začít pracovat na přípravě své dokumentace pro odeslání na partnerskou školu — viz Formality před odjezdem. Kompletní požadovanou dokumentaci v požadovaném počtu exemplářů dodejte na Oddělení zahraničních styků FBMI.

Pokud partnerská škola zatím nemá na svých webových stránkách aktualizovanou nabídku předmětů pro akademický rok 2015/16 a termín pro dodání dokumentace pro tuto školu je pozdější než duben/květen, je nutno se s Oddělením zahr54/2016 bylo úspěšně uzavřeno a studenti(tky) byli o jejich výsledcích informováni.

FORMALITY PŘED ODJEZDEM na studijní pobyt v programu ERASMUS+ 2016/17

Na webové stránce zvolené univerzity si student ověří, jestli má tato univerzita své vlastní formuláře přihlášky (Application Form), studijního plánu (Learning Agreement), jaké má termíny uzávěrek k podání přihlášky, speciální požadavky (motivační či doporučující dopis, doklad o jazykové úrovni…). Na školách, které našim studentům zajišťují ubytování, je třeba pozorně pročíst informace o termínech odeslání přihlášek na ubytování a stáhnout si příslušné formuláře. Vybraní studenti vyplní tyto dokumenty (černě, pokud možno na počítači):

 • a) Student Aplication Form (přihláška) − 2 originály
 • b) Learning Agreement (studijní plán, LA) − 2 originály
  Při přípravě svého studijního plánu (LA) postupujte podle tohoto metodického plánu. Při výběru předmětů Vám pomohou především webové stránky jednotlivých škol, které by měly být průběžně aktualizovány. Propagační materiály některých škol najdete na Referátu pro zahraniční styky FBMI, popř. na Odboru mezinárodních styků Rektorátu ČVUT.
  Studijní plán je třeba dát podepsat proděkanovi FBMI pro pedagogickou činnost, fakultnímu koordinátorovi a institucionálnímu koordinátorovi ČVUT. S fakultním proděkanem pro pedagogickou činnost také ihned prodiskutujete, jakým způsobem Vám bude po návratu studium uznáno a jak vám budou za studované předměty přiznány kredity. V případě práce na bakalářské, diplomové nebo disertační práci se do formuláře LA uvádí pouze „bachelor work“, „diploma work“ nebo „dissertation work“ a jako příloha na samostatném listu papíru se uvede název práce a stručný popis předpokládané činnosti na partnerské škole (nejlépe v angličtině). Souhlas s tímto vaším programem vyjádří vedoucí Vaší práce na fakultě svým podpisem na listu s popisem práce.
 • c) Transcript of Records (přehled studijních výsledků) −1 originál, který získáte na studijním oddělení v AJ.
 • d) srovnávací arch (1 kopie): formulář Evropské kanceláře (pouze pro potřeby FBMI a EK RČVUT).

Kompletní dokumentaci ve 2 vyhotoveních odešlete prostřednictvím školy na zahraniční univerzitu. Balíček vstupních dokumentů by měl odejít s doporučujícím dopisem FBMI.

Upozorňujeme, že podle Metodického pokynu pro potvrzování studijních plánů pro studium v zahraničí v rámci programu Erasmus je student povinen připravit tzv. srovnávací arch, z něhož bude patrné, za které předměty jeho učebního plánu na ČVUT a s jakým kreditovým ohodnocením mu budou předměty studované na zahraniční škole uznány.

Jazykové kurzy na ČVUT před odjezdem

Němčina pro pokročilé, příprava na studium v zahraničí, Mgr. J. Kommová, Ústav jazyků Fakulty strojní, Karlovo náměstí 13, Praha 2, jaroslava.kommova@fs.cvut.cz


FORMALITY PO NÁVRATU ze studijního pobytu:

Odevzdání dokumentů je nutnou podmínkou pro zdárné ukončení Vaší stáže.

 • a) Confirmation of study period (potvrzení o délce pobytu) musíte vyplnit ještě během Vašeho pobytu v zahraničí a nechat si ho potvrdit na příslušném zahraničním oddělení Vaší zahraniční univerzity s datem podpisu nejdříve 5 dnů před odjezdem. Toto potvrzení musíte odevzdat Referátu pro zahraniční styky a Evropské kanceláři OVV R-ČVUT nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne skončení pobytu stanoveného ve finanční dohodě. Je možné potvrzení nejprve nafaxovat a pak doručit po uvedeném termínu jeho originál. Doba pobytu uvedená v tomto potvrzeni musí souhlasit s obdobím, na které byla vystavena Vaše finanční dohoda.
 • b) Transcript of Records (nebo jiné ekvivalentní potvrzení o úspěšném absolvování studia).

  Nebude-li vám schopna zahraniční univerzita vyhotovit Transcript of Records do 14 dní po ukončení vašeho pobytu, musíte o tom neprodleně informovat.

V případě práce na bakalářské, diplomové nebo dizertační práci originál potvrzení od zahraničního školitele na hlavičkovém papíru zahraniční školy, že jste na této své práci pod jeho dohledem pracovali v období od... do... - přesně v souladu s vaší finanční dohodou.

Podle Metodického pokynu prorektora pro pedagogickou činnost platného od 16.4.2007:

"Splnění podmínek stanovených v LA dokládá student po návratu proděkanovi pro pedagogické záležitosti příslušné fakulty předložením příslušného osvědčení (Transcript of Records vydaný partnerskou školou). Evropské kanceláři odboru zahraničních styků poté předá kopii Transcriptu of Records a doklad o uznání předmětů podepsaný příslušným proděkanem. Student je povinen zakončit (zkouškou nebo zápočtem) všechny předměty zapsané v Learning Agreementu. Pokud skutečný počet uznaných kreditů bude menší než 20 za semestr nebo nižší nežl limit stanovený individuálně proděkanem, bude student bude povinen vrátit – v závislosti na počtu skutečně získaných kreditů – poměrnou část grantu."

 • c) Žádost o uznání předmětů v rámci programu Erasmus - formulář k doložení, jak Vám předměty studované v zahraničí byly po návratu na fakultě uznány.
 • d) Zprávy z pobytu: Ve druhé polovině vašeho pobytu v zahraničí, nejpozději však 14 dní po datu skončení pobytu, musíte napsat zprávu o pobytu v zahraničí. Z vašich zkušeností budou moci čerpat studenti, kteří pojedou ven v letech následujících i Evropská kancelář Odboru vnějších vztahů. Účastníkům programu Erasmus byl v akademickém roce 2008/09 zpřístupněn nový elektronický formulář zprávy z pobytu na  http://erasmus-databaze.naep.cz.  Zprávu musí vyplnit a odeslat každý sám za sebe.

 

NEPŘEHLÉDNĚTE! Pokud

 • neodevzdáte ve smluvených termínech Transcript of Records, potvrzení o bakalářské / diplomové / dizertační práci a ostatní dokumenty,
 • nebudou souhlasit předměty v Learning Agreementu a v Transcriptu nebo potvrzená doba pobytu s dobou uvedenou ve finanční dohodě,
 • nebude včas vyplněna zpráva z pobytu v zahraničí,
 • nebudete schopni doložit, že vám za studium v zahraničí byl uznán alespoň studijním proděkanem schválený minimální počet kreditů,

budete muset ve smyslu finanční dohody vrátit peníze z grantu.


 


Studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2015/2016

Povinnosti vybraných studentů na zahraniční pobyt v akademickém roce 2015/2016:

 

DŮLEŽITÉ!!!

Vzhledem k velkým změnám v programu ERASMUS+ od roku 2014 je nutné, aby se všichni studenti před přípravou dokumentů pro studijní výjezd informovali na Odboru zahraničních styků FBMI,  jaké dokumenty je nutné vyplňovat i v případě, že má partnerská škola vlastní formuláře na svých webových stránkách nebo on-line přihlášky.

Dne 26.2.2015 začal platit nový Metodický pokyn č.1/2015 pro potvrzování studijních plánů pro studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

1. Pro výjezdy v ak. roce 2015/2016 jsou studenti i nadále povinni vyplňovat tzv. Srovnávací arch a nechat si jej parafovat garantem oboru před předáním na Oddělení pro zahraniční styky FBMI. Podpis studijní refentky a proděkana pro pedagogiku je řešeno přes oddělení pro zahraniční styky.
 
2. Pokud zahraniční partnerská škola požaduje vyplnění jejich formulářů, případně on-line přihlášku, jsou studenti zárověň povinni vyplnit NOVÝ FORMULÁŘ LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES (formulář EU final - upravený formulář od května 2014).
 
3. V případě, že není možné ze stránek partnerské školy nebo on-line přihlašovácí databáze vytisknout Application form, je nutné aby studenti vyplnili formulář ČVUT.
 
4. Upozornění!!! Všechny dokumenty je nutné odevzdat na Referát pro zahraniční styky s dodatečným přestihem než je dealine dané partnerské školy. I skenvané dokumenty (Learning agrement dané školy, formulář EU Learnign agreement, Transcript of records atd.) musí být potvrzeny fakultním koordinátorem a proděkanem pro pedagogiku.
 

Student si vyplní všechny údaje, které jsou mu známy (osobní údaje, údaje o koordinatorovi, předměty atd. (pouze str.1-3), dokument nahraje na flash disk a s tím dojde na zahr. oddělení FBMI, aby bylo možné doplnit další povinné údaje.

5. V případě potřeby změn k LA po příjezdu na partnerskou školu je nutné použít tento nový upravený formulář EU Changes to the LA (k dispozici NOVĚ od 24.9.2014)
 
Dotazy je možné posílat na kulhankova@fbmi.cvut.cz nebo na tel: 224 358 493
 

 
 

Všichni uchazeči o fakultní místa, kteří prošli úspěšně výběrovým řízením pro studium v zahraničí v akademickém roce 2015/16, byla jim přidělena místa a nabízené místo potvrdili, musí začít pracovat na přípravě své dokumentace pro odeslání na partnerskou školu — viz Formality před odjezdem. Kompletní požadovanou dokumentaci v požadovaném počtu exemplářů dodejte na Oddělení zahraničních styků FBMI.

Pokud partnerská škola zatím nemá na svých webových stránkách aktualizovanou nabídku předmětů pro akademický rok 2015/16 a termín pro dodání dokumentace pro tuto školu je pozdější než duben/květen, je nutno se s Oddělením zahr54/2016 bylo úspěšně uzavřeno a studenti(tky) byli o jejich výsledcích informováni.

FORMALITY PŘED ODJEZDEM na studijní pobyt v programu ERASMUS+ 2015/16

Na webové stránce zvolené univerzity si student ověří, jestli má tato univerzita své vlastní formuláře přihlášky (Application Form), studijního plánu (Learning Agreement), jaké má termíny uzávěrek k podání přihlášky, speciální požadavky (motivační či doporučující dopis, doklad o jazykové úrovni…). Na školách, které našim studentům zajišťují ubytování, je třeba pozorně pročíst informace o termínech odeslání přihlášek na ubytování a stáhnout si příslušné formuláře. Vybraní studenti vyplní tyto dokumenty (černě, pokud možno na počítači):

 • a) Student Aplication Form (přihláška) − 2 originály
 • b) Learning Agreement (studijní plán, LA) − 2 originály
  Při přípravě svého studijního plánu (LA) postupujte podle tohoto metodického plánu. Při výběru předmětů Vám pomohou především webové stránky jednotlivých škol, které by měly být průběžně aktualizovány. Propagační materiály některých škol najdete na Referátu pro zahraniční styky FBMI, popř. na Odboru mezinárodních styků Rektorátu ČVUT.
  Studijní plán je třeba dát podepsat proděkanovi FBMI pro pedagogickou činnost, fakultnímu koordinátorovi a institucionálnímu koordinátorovi ČVUT. S fakultním proděkanem pro pedagogickou činnost také ihned prodiskutujete, jakým způsobem Vám bude po návratu studium uznáno a jak vám budou za studované předměty přiznány kredity. V případě práce na bakalářské, diplomové nebo disertační práci se do formuláře LA uvádí pouze „bachelor work“, „diploma work“ nebo „dissertation work“ a jako příloha na samostatném listu papíru se uvede název práce a stručný popis předpokládané činnosti na partnerské škole (nejlépe v angličtině). Souhlas s tímto vaším programem vyjádří vedoucí Vaší práce na fakultě svým podpisem na listu s popisem práce.
 • c) Transcript of Records (přehled studijních výsledků) −1 originál, který získáte na studijním oddělení v AJ.
 • d) srovnávací arch (1 kopie): formulář Evropské kanceláře (pouze pro potřeby FBMI a EK RČVUT).

Kompletní dokumentaci ve 2 vyhotoveních odešlete prostřednictvím školy na zahraniční univerzitu. Balíček vstupních dokumentů by měl odejít s doporučujícím dopisem FBMI.

Upozorňujeme, že podle Metodického pokynu pro potvrzování studijních plánů pro studium v zahraničí v rámci programu Erasmus je student povinen připravit tzv. srovnávací arch, z něhož bude patrné, za které předměty jeho učebního plánu na ČVUT a s jakým kreditovým ohodnocením mu budou předměty studované na zahraniční škole uznány.

Jazykové kurzy na ČVUT před odjezdem

Němčina pro pokročilé, příprava na studium v zahraničí, Mgr. J. Kommová, Ústav jazyků Fakulty strojní, Karlovo náměstí 13, Praha 2, jaroslava.kommova@fs.cvut.cz


FORMALITY PO NÁVRATU ze studijního pobytu:

Odevzdání dokumentů je nutnou podmínkou pro zdárné ukončení Vaší stáže.

 • a) Confirmation of study period (potvrzení o délce pobytu) musíte vyplnit ještě během Vašeho pobytu v zahraničí a nechat si ho potvrdit na příslušném zahraničním oddělení Vaší zahraniční univerzity s datem podpisu nejdříve 5 dnů před odjezdem. Toto potvrzení musíte odevzdat Referátu pro zahraniční styky a Evropské kanceláři OVV R-ČVUT nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne skončení pobytu stanoveného ve finanční dohodě. Je možné potvrzení nejprve nafaxovat a pak doručit po uvedeném termínu jeho originál. Doba pobytu uvedená v tomto potvrzeni musí souhlasit s obdobím, na které byla vystavena Vaše finanční dohoda.
 • b) Transcript of Records (nebo jiné ekvivalentní potvrzení o úspěšném absolvování studia).

  Nebude-li vám schopna zahraniční univerzita vyhotovit Transcript of Records do 14 dní po ukončení vašeho pobytu, musíte o tom neprodleně informovat.

V případě práce na bakalářské, diplomové nebo dizertační práci originál potvrzení od zahraničního školitele na hlavičkovém papíru zahraniční školy, že jste na této své práci pod jeho dohledem pracovali v období od... do... - přesně v souladu s vaší finanční dohodou.

Podle Metodického pokynu prorektora pro pedagogickou činnost platného od 16.4.2007:

"Splnění podmínek stanovených v LA dokládá student po návratu proděkanovi pro pedagogické záležitosti příslušné fakulty předložením příslušného osvědčení (Transcript of Records vydaný partnerskou školou). Evropské kanceláři odboru zahraničních styků poté předá kopii Transcriptu of Records a doklad o uznání předmětů podepsaný příslušným proděkanem. Student je povinen zakončit (zkouškou nebo zápočtem) všechny předměty zapsané v Learning Agreementu. Pokud skutečný počet uznaných kreditů bude menší než 20 za semestr nebo nižší nežl limit stanovený individuálně proděkanem, bude student bude povinen vrátit – v závislosti na počtu skutečně získaných kreditů – poměrnou část grantu."

 • c) Žádost o uznání předmětů v rámci programu Erasmus - formulář k doložení, jak Vám předměty studované v zahraničí byly po návratu na fakultě uznány.
 • d) Zprávy z pobytu: Ve druhé polovině vašeho pobytu v zahraničí, nejpozději však 14 dní po datu skončení pobytu, musíte napsat zprávu o pobytu v zahraničí. Z vašich zkušeností budou moci čerpat studenti, kteří pojedou ven v letech následujících i Evropská kancelář Odboru vnějších vztahů. Účastníkům programu Erasmus byl v akademickém roce 2008/09 zpřístupněn nový elektronický formulář zprávy z pobytu na  http://erasmus-databaze.naep.cz.  Zprávu musí vyplnit a odeslat každý sám za sebe.

 

NEPŘEHLÉDNĚTE! Pokud

 • neodevzdáte ve smluvených termínech Transcript of Records, potvrzení o bakalářské / diplomové / dizertační práci a ostatní dokumenty,
 • nebudou souhlasit předměty v Learning Agreementu a v Transcriptu nebo potvrzená doba pobytu s dobou uvedenou ve finanční dohodě,
 • nebude včas vyplněna zpráva z pobytu v zahraničí,
 • nebudete schopni doložit, že vám za studium v zahraničí byl uznán alespoň studijním proděkanem schválený minimální počet kreditů,

budete muset ve smyslu finanční dohody vrátit peníze z grantu.