Pokyny 2018/2019

Studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2018/2019

Pokyny před výjezdem

 1. Všichni přihlášení studenti prošli výběrovým řízením a museli prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí. Je-li student vybrán a úspěšně absolvuje jazykový test, dále postupuje do dalšího kola výběrové řízení (dle Pravidel pro obsazovaní míst na FBMI) k ústnímu pohovoru (pouze v případě studia v anglickém nebo německém jazyce), kde bude stanovena Vaše úroveň daného jazyka. Další podrobností ohledně testů nejdete na stránce Odboru zahraničních vztahů ČVUT.

 2. Vyplněnou Přihlášku studenta (ze stránek partnerské školy nebo v případě, že ji nemůžete vytisknout použijete formulář ČVUT) a Learning Agreement (studijní plán) spolu se Srovnávacím archem (s podpisem garanta oboru) odevzdáte na Zahraniční oddělení FBMI fakultní koordinátorce programu Erasmus+ pí Kulhánkové, jež zajistí jejich schválení proděkanem pro studium a pedagogickou činnost. Do obou formulářů se vyplňují tytéž předměty; ve srovnávacím archu je třeba povinné předměty vybrané z nabídky zahraniční univerzity spárovat s předměty vyučovanými na FBMIna základě jejich obsahové podobnosti, která by měla být pokud možno co největší, nicméně není nutná úplná shoda.
   
 3. Podmínky pro schválení Learning Agreement a srovnávacího archu:
  • celkový součet ECTS kreditů za zapsané předměty v jednom semestru musí být alespoň 20 (ECTS - European Credit Transfer System - je jednotka používaná v celé EU);
  • na srovnávacím archu musí být podpis garanta oboru, s tím, že souhlasí, aby dané předměty byly uznané po Vašem příjezdu
  • můžete si nechat uznat i cizí jazyk
 4. Upozornění!!! Všechny dokumenty je nutné odevzdat na Zahraniční oddělení FBMI s dodatečným předstihem než je deadline dané partnerské školy. I skenované dokumenty (Learning agrement dané školy, formulář EU Learnign agreement) musí být potvrzeny fakultním koordinátorem a proděkanem pro studium a pedagogickou činnost.

Podmínky pro schválení možnosti vypracovat bakalářskou / diplomovou práci v zahraničí:

Student může na zahraniční partnerské univerzitě vypracovat závěrečnou práci.

 • Student musí mít na FBMI závěrečnou práci zadánu a musí mít svého vedoucího, s kterým před výjezdem konzultuje formu vypracování práce na zahraniční univerzitě, na níž je potřeba si tuto možnost předem dohodnout a mít domluveného vedoucího BP nebo DP v zahraničí. Není možné to řešit až po příjezdu na zahraniční univerzitu.
 • předmět Bakalářská / Diplomová práce musí být zapsán v KOSu (zápočet po návratu zapíše vedoucí práce)
 • zapisuje-li student předmět Bakalářská / Diplomová práce ("Bachelor Thesis