Fakultní podmínky pro výjezd

Aktualizovaná pravidla pro obsazovaní míst v programu Erasmus+ - studentské výjezdy (platná pro výběrové řízení pro akademický rok 2017/2018) souhlasně projednalo Gremium děkana na svém zasedání dne 10.10.2016.

Úplné znění nových pravidel naleznete zde.


Nová pravidla pro obsazovaní míst v programu Erasmus+ - studentské výjezdy (platná od výběrového řízení do programu pro akademický rok 2015/2016) schválilo Gremium děkana na svém zasedání dne 20.10.2014.

Úplné znění nových pravidel naleznete zde.


 

Pravidla pro obsazování míst v programu LLP/Erasmus - studentské výjezdy (platná od výběrového řízení pro akademický rok 2012/2013) schválilo grémium děkana FBMI na svém zasedání 24.10.2011.

Úplné znění pravidel najdete zde.