Studijní pobyty ve Švýcarsku

 vlajka Švýcarska Swiss-European mobility programme

Studijní pobyty ve Švýcarsku

Od akademického roku 2014/15 Švýcarsko není programovou zemí v rámci programu Erasmus+, tj. není oprávněnou zemí pro přijímání ani vysílání studentů a zaměstnanců v rámci tohoto programu.

Výměny studentů s partnerskými univerzitami pokračují v rámci nového programu Swiss-European Mobility Programme,
který umožňuje výměny na základě bilaterálních dohod.

Přihlášky a výběrové řízení na studijní pobyty ve Švýcarská na ČVUT probíhá samostatně prostřednictvím www.mobility.cvut.cz ve vyhlášených termínech (obvykle stejných jako pro programme ERASMUS+).

Přihlášky do výběrového řízení pro výjezdy v akademickém roce 2018/2019 budou otevřeny V OBDOBÍ 7.11. - 5.12.2017. 

Zájemci o studium v němčině nebo angličtině se musí zúčastnit písemných testů z těchto jazyků. Pokud budete mít test napsán v rámci výběrového řízení na studijní pobyt Erasmus+ (popř. angličtinu pro mimoevropské bilaterální dohody), budeme výsledek automaticky uznán i pro Švýcarsko.

Pokud se budete hlásit pouze pro studium ve Švýcarsku a test budete potřebovat napsat zvlášť, kontaktujte naši kancelář, domluvíme termín a místo testu.

Finanční podporu přijíždějícím studentům poskytuje švýcarská strana. Příspěvek pro přijíždějící studenty z České republiky - 420 CHF/měsíc (asi 350 EUR/měsíc) - obdrží student po příjezdu na školu.

FBMI ČVUT v Praze má od roku 2017/2018 uzavřeny tyto bilaterální dohody pro studijní pobyty studentů:

1. FHO Fachhochschule Ostschweiz - NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs

- studium je vhodné pro Bc a NMgr. stupeň studia, nejvíce vhodné pro Bc obory BMT a BMI a NMgr. obory PMB a BME
- bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty Bc. nebo NMgr. stupně studia, v maximální délce 10 měsíců
- požadovaná jazyková úroveň Bc studium - němčina B2, preferováno C1
- požadovaná jazyková úroveň NMgr studium  - jazykové požadavky dle předmětů - úroveň B2, preferováno C1
- deadline pro přihlášky na zimní semestr 31. května a pro jarní semestr 30. listopadu.